Inžinierske stavby, a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Inžinierske stavby, a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Inžinierske stavby, a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Róbert Bartek

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.06.2008
Vzťah Ing. Róbert Bartek ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   09.02.2001 - 21.07.2003

Ing. Michal Beli

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.1996
Vzťah Ing. Michal Beli ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.10.1993 - 14.07.1996

Alain Jean Marie Benquet

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2010
Vzťahy Alain Jean Marie Benquet ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   29.07.2005 - 01.07.2010
   Člen dozorného orgánu   29.07.2005 - 12.07.2010

Éric Jean Charles Biguet

Vzťah Éric Jean Charles Biguet ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   25.06.2012 - stále trvá

Alain Michel Boubées

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.2009
Vzťahy Alain Michel Boubées ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.07.2005 - 18.06.2009
   Predstaventvo   29.07.2005 - 16.07.2009

Ing. Jozef Burian

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.11.2016
Vzťah Ing. Jozef Burian ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   09.06.1999 - 09.07.2000

Serge Cavasino

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.09.2012
Vzťahy Serge Cavasino ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   06.03.2012 - 24.08.2012
   Predstaventvo   06.03.2012 - 10.09.2012

Mgr. Ivan Centko

Vzťah Mgr. Ivan Centko ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   06.02.1998 - 09.07.2000

JUDr. Milan Chovanec

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.03.2002
Vzťah JUDr. Milan Chovanec ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 15.03.2002

Ing. Roman Cimbala

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.12.2000
Vzťah Ing. Roman Cimbala ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.07.2000 - 04.12.2000

Rudolf Čížik

Vzťah Rudolf Čížik ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   05.12.2000 - 08.02.2001

Benoit Clément de Givry

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2017
Vzťahy Benoit Clément de Givry ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.2011 - 21.02.2017
   Člen dozorného orgánu   30.06.2011 - 30.06.2016

Mgr. Viliam Čobirka

Vzťahy Mgr. Viliam Čobirka ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   21.07.2003 - 29.07.2005
   Člen dozorného orgánu   21.07.2003 - 10.08.2005

Mgr. Viliam Čobirka

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2010
Vzťah Mgr. Viliam Čobirka ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   21.07.2003 - 10.08.2004

Ing. Ladislav Čonka

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1999
Vzťah Ing. Ladislav Čonka ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.07.1996 - 16.06.1999

Philippe Étienne Pierre Corbel

Vzťahy Philippe Étienne Pierre Corbel ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   01.11.2012 - stále trvá
   Predstaventvo   01.11.2012 - 19.12.2013

Benoit Clément de Givry

Vzťah Benoit Clément de Givry ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   31.01.2017 - stále trvá

Nicolas Paul Marc Didier

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2015
Vzťahy Nicolas Paul Marc Didier ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   25.06.2012 - 01.07.2015
   Predstaventvo   25.06.2012 - 06.08.2015

Ing. Milan Dolný

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2004
Vzťahy Ing. Milan Dolný ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   21.07.2003 - 10.08.2004
   Predstaventvo   21.07.2003 - 02.08.2004

Gilles Duchatel

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.03.2012
Vzťahy Gilles Duchatel ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   30.06.2011 - 09.03.2012
   Predstaventvo   30.06.2011 - 28.03.2012

Daniel Ducroix

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.02.2013
Vzťahy Daniel Ducroix ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - 14.02.2013
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - 31.01.2013

Ing. Michal Ďurišin

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.08.2011
Vzťah Ing. Michal Ďurišin ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   10.07.2000 - 04.12.2000

Ing. Ivan Filčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.10.1993
Vzťah Ing. Ivan Filčák ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 12.10.1993

Ing. Emil Gajdoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.1996
Vzťah Ing. Emil Gajdoš ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.10.1993 - 14.07.1996

Ing. Emil Gajdoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.10.1993
Vzťah Ing. Emil Gajdoš ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 12.10.1993

Ing. Pavol Gona

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.10.1993
Vzťah Ing. Pavol Gona ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 12.10.1993

Francis Grass

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.07.2012
Vzťahy Francis Grass ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   01.07.2010 - 24.11.2010
   Predstaventvo   14.10.2010 - 04.11.2010
   Predstaventvo   01.07.2010 - 04.11.2010

Francis Grass

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.07.2012
Vzťahy Francis Grass ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   04.11.2010 - 20.06.2012
   Predstaventvo   04.11.2010 - 02.07.2012

Ing. Jozef Grnáčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2008
Vzťah Ing. Jozef Grnáčik ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   05.12.1994 - 05.02.1998

Mgr. Jozef Hajdu

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.07.2013
Vzťahy Mgr. Jozef Hajdu ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.08.2009 - 20.06.2013
   Člen dozorného orgánu   02.08.2009 - 30.07.2013

Ing. Jaroslav Holiga

Vzťah Ing. Jaroslav Holiga ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   06.02.1998 - 09.07.2000

Ing. Cyril Homza

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2004
Vzťahy Ing. Cyril Homza ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 11.08.2004
   Člen dozorného orgánu   17.06.1999 - 10.08.2004

Ing. Beáta Hrbáčková

Vzťah Ing. Beáta Hrbáčková ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 15.03.2002

Ing. Miroslav Hric

Vzťahy Ing. Miroslav Hric ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 03.11.2014
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 18.08.2009
   Člen dozorného orgánu   02.08.2009 - 01.08.2014
   Člen dozorného orgánu   16.10.2014 - stále trvá

IS-LOM s.r.o., Maglovec

IČO:  31 720 803
Adresa:  Priemyselná 6, Košice, 04245, Slovenská republika
Okolie:  22 subjektov
Vzťah Inžinierske stavby, a. s. ku IS-LOM s.r.o., Maglovec
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.01.1996 - stále trvá

Helena Jacková

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2005
Vzťah Helena Jacková ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 10.08.2005

Helena Jacková

Vzťahy Helena Jacková ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 01.08.2009
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 18.08.2009

Ing. Jaroslav Jarábek

Vzťahy Ing. Jaroslav Jarábek ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   10.07.2000 - 04.12.2000
   Predstaventvo   10.11.1998 - 22.03.1999
   Predstaventvo   13.12.2001 - 11.12.2006
   Predstaventvo   02.08.2004 - 10.08.2005
   Predstaventvo   26.07.2002 - 10.08.2004

Ing. Jaroslav Jarábek, , MBA

Vzťahy Ing. Jaroslav Jarábek, , MBA ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   01.07.2010 - 04.11.2010
   Predstaventvo   01.07.2010 - 14.10.2010

Ing. Jaroslav Jarábek, MBA

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2010
Vzťahy Ing. Jaroslav Jarábek, MBA ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.07.2005 - 01.07.2010
   Predstaventvo   29.07.2005 - 12.07.2010

Alain Jeziorny

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.07.2012
Vzťahy Alain Jeziorny ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   18.06.2009 - 20.06.2012
   Predstaventvo   18.06.2009 - 02.07.2012

Ing. Juraj Kapusta

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.12.2001
Vzťah Ing. Juraj Kapusta ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 12.10.1993

Dr. Vojtech Klena

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.05.2005
Vzťah Dr. Vojtech Klena ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   16.09.1997 - 05.02.1998

Ing. Vladimír Koštial

Vzťah Ing. Vladimír Koštial ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.07.1996 - 05.02.1998

Ing. Roman Kováč

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.04.2011
Vzťah Ing. Roman Kováč ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   06.02.1998 - 09.07.2000

Ing. Pavol Kováčik

Vzťahy Ing. Pavol Kováčik ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   04.11.2010 - 31.03.2014
   Predstaventvo   04.11.2010 - 19.12.2013
   Predstaventvo   26.07.2002 - 10.08.2004
   Predstaventvo   26.07.2002 - 02.08.2004

Ing. Pavol Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2016
Vzťahy Ing. Pavol Kováčik ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   05.12.2013 - 14.05.2014
   Predstaventvo   05.12.2013 - 23.05.2014

JUDr. Juraj Koval

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.03.2004
Vzťah JUDr. Juraj Koval ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.12.2001 - 21.07.2003

Ing. Pavol Krajč

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2015
Vzťah Ing. Pavol Krajč ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   15.07.1996 - 05.02.1998

JUDr. Štefan Kubjatko

Vzťah JUDr. Štefan Kubjatko ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   24.09.2001 - 12.12.2001

Ing. Eduard Kucej

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.09.2001
Vzťahy Ing. Eduard Kucej ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 23.09.2001
   Člen dozorného orgánu   06.02.1998 - 09.07.2000

Ing. Rudolf Lachkovič

Vzťah Ing. Rudolf Lachkovič ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.07.2000 - 04.12.2000

Thierry Didier Le Roch

Vzťah Thierry Didier Le Roch ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   31.01.2013 - stále trvá

Ing. Štefan Lörinc

Vzťah Ing. Štefan Lörinc ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.10.1993 - 14.07.1996

Ing. Alfonz Lukančin

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.12.1994
Vzťah Ing. Alfonz Lukančin ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   13.10.1993 - 04.12.1994

Ing. Anton Maník

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.03.2006
Vzťah Ing. Anton Maník ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 22.03.1999

Marián Matejka

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.03.2009
Vzťah Marián Matejka ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.10.1993 - 05.02.1998

Ing. Pavol Mertus

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.07.2016
Vzťahy Ing. Pavol Mertus ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   02.08.2004 - 10.08.2005
   Predstaventvo   02.08.2004 - 29.07.2005

Ing. Otto Mihalčo

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.02.1997
Vzťah Ing. Otto Mihalčo ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.07.1996 - 09.02.1997

Ing. Oto Mihalčo

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1999
Vzťah Ing. Oto Mihalčo ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.02.1997 - 16.06.1999

Ing. Miroslav Mihalus

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.2011
Vzťah Ing. Miroslav Mihalus ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   15.07.1996 - 05.02.1998

Ing. František Mocnej

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2007
Vzťah Ing. František Mocnej ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 12.10.1993

Ing. Vladislav Mucha

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.09.1997
Vzťah Ing. Vladislav Mucha ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   13.10.1993 - 04.12.1994

Ing. Anna Orogványiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2002
Vzťah Ing. Anna Orogványiová ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   29.04.1992 - 12.10.1993

Ing. Vladimír Pačai

Vzťah Ing. Vladimír Pačai ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   05.12.1994 - 14.07.1996

Oliver Petrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2003
Vzťah Oliver Petrík ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   09.02.2001 - 21.07.2003

PIS spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 31.12.1993
IČO:  31 664 733
Adresa:  Letná 45, Košice, 04001, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Inžinierske stavby, a. s. ku PIS spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.12.1992 - 30.12.1993

Ing. Eva Pittnerová

Vzťah Ing. Eva Pittnerová ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   10.07.2000 - 08.02.2001

Eric Plouzennec

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.2012
Vzťahy Eric Plouzennec ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   01.07.2010 - 14.03.2012
   Predstaventvo   01.07.2010 - 06.03.2012

Mgr. Braňo Prieložný

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.06.2013
Vzťahy Mgr. Braňo Prieložný ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   05.12.2000 - 02.08.2004
   Člen dozorného orgánu   17.12.2001 - 10.08.2004

Philippe François Pierre Quillien

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2010
Vzťahy Philippe François Pierre Quillien ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   29.07.2005 - 01.07.2010
   Člen dozorného orgánu   29.07.2005 - 12.07.2010

Philippe François Pierre Quillien

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.07.2011
Vzťahy Philippe François Pierre Quillien ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - 08.07.2011
   Člen dozorného orgánu   01.07.2010 - 30.06.2011

Ing. Vladimír Rajek

Vzťah Ing. Vladimír Rajek ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   05.12.2000 - 26.07.2002

Ing. Alojz Rajnič

Vzťahy Ing. Alojz Rajnič ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   10.07.2000 - 04.12.2000
   Predstaventvo   09.02.2001 - 12.12.2001

Mgr. Karol Rajnoha

Vzťah Mgr. Karol Rajnoha ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.03.2002 - 21.07.2003

Ing. Stanislav Rákoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.09.2006
Vzťah Ing. Stanislav Rákoš ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.10.1993 - 09.07.2000

Ing. Miroslav Remeta

Vzťahy Ing. Miroslav Remeta ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 23.07.2007
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 21.06.2007
   Predstaventvo   05.12.2000 - 10.08.2004
   Predstaventvo   02.08.2004 - 11.08.2004

Ing. Róbert Rigo

Vzťah Ing. Róbert Rigo ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   06.02.1998 - 09.07.2000

Ing. Vojtech Riník

Vzťahy Ing. Vojtech Riník ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   17.06.1999 - 10.08.2004
   Člen dozorného orgánu   02.08.2004 - 11.08.2004

Ing. Igor Rutšek

Vzťah Ing. Igor Rutšek ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.07.2000 - 04.12.2000

Ing. Pavol Šandor

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.09.2010
Vzťahy Ing. Pavol Šandor ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   02.08.2004 - 10.08.2005
   Predstaventvo   02.08.2004 - 29.07.2005

Ing. Ľubomír Šarník

Vzťahy Ing. Ľubomír Šarník ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   21.07.2003 - 10.08.2004
   Člen dozorného orgánu   21.07.2003 - 02.08.2004

GUILLAUME ANTOINE SAUVAGET

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.07.2013
Vzťahy GUILLAUME ANTOINE SAUVAGET ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.06.2009 - 20.06.2013
   Člen dozorného orgánu   18.06.2009 - 30.07.2013

Ing. Andrej Senderák

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2016
Vzťahy Ing. Andrej Senderák ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.07.2005 - 31.01.2009
   Predstaventvo   29.07.2005 - 17.02.2009

Ing. Juraj Serva

Vzťah Ing. Juraj Serva ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   25.06.2012 - stále trvá

Ing. František Skaloš

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.08.2014
Vzťah Ing. František Skaloš ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.07.2000 - 04.12.2000

Ing. Štefan Škoda

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.10.1993
Vzťah Ing. Štefan Škoda ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 12.10.1993

Mgr. Milan Šleboda

Vzťah Mgr. Milan Šleboda ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   05.12.2000 - 08.02.2001

Stavebné konzorcium VÝCHOD

  Spoločnosť zanikla 11.06.2001
IČO:  37 783 297
Adresa:  Strojnícka 1, Prešov, 08001, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah Inžinierske stavby, a. s. ku Stavebné konzorcium VÝCHOD
   Zakladateľ   11.06.2001 - 21.07.2005

Ing. František Sudzina

Vzťahy Ing. František Sudzina ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.07.1996 - 15.09.1997
   Predstaventvo   13.10.1993 - 14.07.1996

Bruno Tabarie

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.2009
Vzťahy Bruno Tabarie ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   29.07.2005 - 18.06.2009
   Člen dozorného orgánu   29.07.2005 - 16.07.2009

Ing. Štefan Tarášek

Vzťah Ing. Štefan Tarášek ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   10.07.2000 - 04.12.2000

Ing. Radovan Ujházy

Vzťahy Ing. Radovan Ujházy ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.03.2002 - 02.08.2004
   Člen dozorného orgánu   15.03.2002 - 10.08.2004

Ing. arch. Viliam Valovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.12.2016
Vzťah Ing. arch. Viliam Valovič ku Inžinierske stavby, a. s.
   Člen dozorného orgánu   13.10.1993 - 14.07.1996

Mgr. Peter Vasilčák

Vzťah Mgr. Peter Vasilčák ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   06.02.1998 - 09.07.2000

Ing. Ján Zuštiak

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.1998
Vzťah Ing. Ján Zuštiak ku Inžinierske stavby, a. s.
   Predstaventvo   29.04.1992 - 09.11.1998