ABM , v.o.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABM , v.o.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABM , v.o.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mikuláš Bereščák

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.03.2006
Vzťahy Mikuláš Bereščák ku ABM , v.o.s.
   Spoločník   31.12.2005 - 24.03.2006
   Spoločník   19.11.1993 - 23.03.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.03.1992 - 23.03.2006

Ing. Anton Chovanec

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.03.2006
Vzťahy Ing. Anton Chovanec ku ABM , v.o.s.
   Spoločník   25.03.1992 - 18.11.1993
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.03.1992 - 23.03.2006

Ing. Anton Chovanec

Vzťahy Ing. Anton Chovanec ku ABM , v.o.s.
   Spoločník   19.11.1993 - 23.03.2006
   Spoločník   25.03.1992 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.03.2006 - stále trvá

Milan Kvaska

Vzťahy Milan Kvaska ku ABM , v.o.s.
   Spoločník   19.11.1993 - 23.03.2006
   Spoločník   27.07.1993 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.03.1992 - stále trvá