LETISKO Žilina, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má LETISKO Žilina, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má LETISKO Žilina, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Prof. RNDr. Karol Achimský

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2002
Vzťah Prof. RNDr. Karol Achimský ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.06.2001 - 19.12.2002

Ing. Slavomír Brudňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.09.2008
Vzťahy Ing. Slavomír Brudňák ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 09.07.2007
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 14.06.2007

Ing. Soňa Bugáňová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.04.2011
Vzťah Ing. Soňa Bugáňová ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.01.1996 - 01.07.1998

Ing. Martin Buňák

Vzťahy Ing. Martin Buňák ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   15.07.2012 - 12.11.2015
   Predstaventvo   15.07.2012 - 17.09.2015

Ing. Martin Buňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.09.2012
Vzťahy Ing. Martin Buňák ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   25.01.2006 - 24.09.2012
   Predstaventvo   25.01.2006 - 15.07.2012

Ing. Ladislav Čierny, , CSc

Vzťah Ing. Ladislav Čierny, , CSc ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   02.07.1998 - 06.06.2001

Ing. Ladislav Cimerák

Vzťahy Ing. Ladislav Cimerák ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.09.2004 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   28.09.2004 - 26.06.2012

Ing. Mikuláš Čižmár

Vzťah Ing. Mikuláš Čižmár ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.07.1998 - 19.12.2002

Bc. Ivan Gašpar

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2012
Vzťahy Bc. Ivan Gašpar ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.06.2007 - 26.06.2012
   Člen dozorného orgánu   14.06.2007 - 07.05.2012

Ing. Ivan Gašpar

Vzťahy Ing. Ivan Gašpar ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2012 - 31.08.2015
   Člen dozorného orgánu   07.05.2012 - 12.11.2015

Bc. Ivan Gašpar

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.09.2012
Vzťah Bc. Ivan Gašpar ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2012 - 24.09.2012

Ing. Milan Gavlák

Vzťah Ing. Milan Gavlák ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   18.01.1996 - 19.12.2002

Ing. Peter Halmi

Vzťahy Ing. Peter Halmi ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 09.07.2007
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 14.07.2011
   Člen dozorného orgánu   14.06.2007 - 15.05.2011

Mgr. Michal Krnáč

Vzťahy Mgr. Michal Krnáč ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2007 - 09.07.2007
   Predstaventvo   25.01.2006 - 30.04.2007
   Predstaventvo   25.01.2006 - 08.12.2006

JUDr. Michal Krnáč

Vzťahy JUDr. Michal Krnáč ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2007 - 15.07.2012
   Predstaventvo   01.01.2007 - 24.09.2012

JUDr. Michal Krnáč

Vzťah JUDr. Michal Krnáč ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   15.07.2012 - stále trvá

Mgr. Anna Lokajová

Vzťah Mgr. Anna Lokajová ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2015 - stále trvá

Ing. Jozef Mihálik

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2003
Vzťah Ing. Jozef Mihálik ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   18.01.1996 - 05.09.2000

Ing. Ivan Mokrý

Vzťahy Ing. Ivan Mokrý ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.01.1996 - 19.12.2002
   Predstaventvo   19.12.2002 - stále trvá
   Predstaventvo   14.06.2007 - 24.09.2012
   Predstaventvo   19.12.2002 - 09.07.2007

Ing. Zdenka Pištíková

Vzťahy Ing. Zdenka Pištíková ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   08.12.2006 - 01.01.2007
   Predstaventvo   08.12.2006 - 10.05.2007

Ing. Vladimír Podoliak

Vzťahy Ing. Vladimír Podoliak ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   19.12.2002 - 06.10.2005
   Predstaventvo   19.12.2002 - 05.04.2006

JUDr. Veronika Poláčková

Vzťah JUDr. Veronika Poláčková ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   18.09.2015 - stále trvá

Ing. Ľubomír Ryant

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2007
Vzťahy Ing. Ľubomír Ryant ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 09.07.2007
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 14.06.2007

Ing. Ľubomír Ryant

Vzťah Ing. Ľubomír Ryant ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.05.2012 - stále trvá

Ľubomír Ryant

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2012
Vzťahy Ľubomír Ryant ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.06.2007 - 26.06.2012
   Člen dozorného orgánu   14.06.2007 - 07.05.2012

Ing. Ján Stehlík

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.07.2015
Vzťahy Ing. Ján Stehlík ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   18.01.1996 - 05.04.2006
   Predstaventvo   19.12.2002 - 06.10.2005

Ing. George Trabelssie

Vzťahy Ing. George Trabelssie ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 09.07.2007
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   14.06.2007 - 26.06.2012

John Trabelssie

Vzťahy John Trabelssie ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.06.2011 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   17.06.2011 - 26.06.2012

Viola Varadová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.03.2012
Vzťah Viola Varadová ku LETISKO Žilina, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.01.1996 - 06.06.2001

Milan Vendrinský

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2016
Vzťah Milan Vendrinský ku LETISKO Žilina, a.s.
   Predstaventvo   06.06.2001 - 19.12.2002