ABACOP, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABACOP, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABACOP, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Emil Pápai

Vzťah Ing. Emil Pápai ku ABACOP, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.01.1996 - 11.05.1999

Miloš Pápai

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2007
Vzťahy Miloš Pápai ku ABACOP, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.01.1996 - 20.07.2006
   Konateľ   27.06.2006 - 21.07.2006
   Konateľ   17.01.1996 - 20.07.2006

Jozef Riečický

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.05.2005
Vzťah Jozef Riečický ku ABACOP, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.01.1996 - 27.08.1996

Mgr. Vladimír Strýček

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.05.2014
Vzťahy Mgr. Vladimír Strýček ku ABACOP, spol. s r.o.
   Konateľ   27.06.2006 - 03.01.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.2006 - 03.01.2007