KÚPELE SLIAČ a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KÚPELE SLIAČ a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KÚPELE SLIAČ a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

MUDr. Ondrej Balco

Vzťahy MUDr. Ondrej Balco ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.10.2010 - 25.10.2012
   Člen dozorného orgánu   26.10.2010 - 28.09.2012

Ing. Ján Báňas

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.10.2003
Vzťah Ing. Ján Báňas ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.04.2000 - 28.10.2003

Ing. Ján Báňas

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2007
Vzťahy Ing. Ján Báňas ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.10.2002 - 01.08.2007
   Člen dozorného orgánu   29.10.2002 - 26.10.2005

Ing. Karol Benko

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.2009
Vzťah Ing. Karol Benko ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.12.1995 - 12.08.1999

MUDr. Silvia Böhmerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.11.2007
Vzťahy MUDr. Silvia Böhmerová ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.11.2002 - 24.08.2007
   Člen dozorného orgánu   05.11.2002 - 20.11.2007

Slavomír Brachna

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2008
Vzťahy Slavomír Brachna ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.12.1996 - 28.10.2003
   Člen dozorného orgánu   29.10.2002 - 01.08.2007
   Člen dozorného orgánu   29.10.2002 - 20.02.2008
   Člen dozorného orgánu   24.05.2007 - 21.07.2008

JUDr. Renáta Capeková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2014
Vzťahy JUDr. Renáta Capeková ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   29.09.2012 - 16.06.2014
   Predstaventvo   29.09.2012 - 11.07.2014

MUDr. Vladimír Čavoj

Vzťahy MUDr. Vladimír Čavoj ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.08.2007 - 29.05.2008
   Člen dozorného orgánu   24.08.2007 - 25.02.2008

MUDr. Vladimír Čavoj

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2002
Vzťah MUDr. Vladimír Čavoj ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   30.11.2000 - 29.10.2002

Doc.MUDr. Bohumil Chmelík

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2001
Vzťah Doc.MUDr. Bohumil Chmelík ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   26.04.2000 - 05.02.2001

Ing. Michal Dirga

Vzťah Ing. Michal Dirga ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.12.1995 - 24.10.1999

Mgr. Mária Domčeková

Vzťahy Mgr. Mária Domčeková ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   26.10.2010 - 25.10.2012
   Predstaventvo   26.10.2010 - 28.09.2012

Rezsö Duray

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2015
Vzťahy Rezsö Duray ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.09.2003 - 23.05.2007
   Člen dozorného orgánu   04.09.2003 - 01.08.2007

Ing. Ivan Dvorský

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2013
Vzťahy Ing. Ivan Dvorský ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2012 - 28.02.2013
   Člen dozorného orgánu   29.09.2012 - 04.07.2013

Ing. Ivan Fiala

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2000
Vzťah Ing. Ivan Fiala ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.1999 - 25.04.2000

Mária Gabašová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.1999
Vzťah Mária Gabašová ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.12.1995 - 30.05.1999

Soňa Gazdíková

Vzťahy Soňa Gazdíková ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.11.2002 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   05.11.2002 - 20.11.2007

Mgr. Matúš Gémeš

Vzťahy Mgr. Matúš Gémeš ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.10.2010 - 25.10.2012
   Člen dozorného orgánu   26.10.2010 - 28.09.2012

MUDr. Ján Haid

Vzťahy MUDr. Ján Haid ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   26.10.2010 - 25.10.2012
   Predstaventvo   26.10.2010 - 28.09.2012

JUDr. Ivan Heger

Vzťahy JUDr. Ivan Heger ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   29.09.2012 - 31.12.2013
   Predstaventvo   29.09.2012 - 07.10.2013

Ing. Judita Hivešová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2001
Vzťah Ing. Judita Hivešová ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   26.04.2000 - 05.02.2001

Ing. Miroslav Horák

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.05.2005
Vzťah Ing. Miroslav Horák ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   29.12.1995 - 29.04.1998

MUDr. Štefan Hybský

Vzťah MUDr. Štefan Hybský ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   28.10.1999 - 29.10.2002

JUDr. Ján Ikrényi

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2015
Vzťah JUDr. Ján Ikrényi ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   29.12.1995 - 25.11.1999

Ing. Ivan Jambor

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2000
Vzťah Ing. Ivan Jambor ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   30.04.1998 - 25.04.2000

JUDr. Daniel Janšo

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2012
Vzťahy JUDr. Daniel Janšo ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.10.2010 - 25.10.2012
   Člen dozorného orgánu   26.10.2010 - 28.09.2012

Ing. František Jelenčiak

Vzťah Ing. František Jelenčiak ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.12.1995 - 30.05.1999

Ing. Milan Julény

Vzťahy Ing. Milan Julény ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   26.10.2010 - 28.09.2012
   Predstaventvo   26.10.2010 - 25.10.2012

Doc. JUDr. Juraj Kolesár

Vzťah Doc. JUDr. Juraj Kolesár ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.12.1995 - 29.04.1998

Stanislav Koreň

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.01.2010
Vzťahy Stanislav Koreň ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.10.1999 - 28.10.2003
   Člen dozorného orgánu   29.10.2002 - 21.07.2008
   Člen dozorného orgánu   29.10.2002 - 01.08.2007
   Člen dozorného orgánu   24.05.2007 - 28.12.2007

JUDr. Vieroslava Králičková

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.05.2016
Vzťahy JUDr. Vieroslava Králičková ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.10.2010 - 25.10.2012
   Člen dozorného orgánu   26.10.2010 - 31.12.2013
   Člen dozorného orgánu   29.09.2012 - 07.10.2013

MUDr. Ladislav Kuchár

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2007
Vzťahy MUDr. Ladislav Kuchár ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   04.09.2003 - 01.08.2007
   Predstaventvo   04.09.2003 - 23.05.2007

Ernest Lauko

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2000
Vzťah Ernest Lauko ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.05.1999 - 25.04.2000

RNDr. Pavol Lazar

Vzťahy RNDr. Pavol Lazar ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   26.10.2010 - 25.10.2012
   Predstaventvo   26.10.2010 - 28.09.2012

MUDr. Pavol Legiň

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťahy MUDr. Pavol Legiň ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.05.2008 - 30.11.2010
   Člen dozorného orgánu   22.05.2008 - 25.10.2010
   Predstaventvo   24.05.2007 - 21.07.2008
   Predstaventvo   24.05.2007 - 21.05.2008

Ing. Stanislav Líška

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2011
Vzťahy Ing. Stanislav Líška ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   13.06.2009 - 30.11.2010
   Predstaventvo   13.06.2009 - 25.10.2010

Ing. Vladimír Liššák

Vzťah Ing. Vladimír Liššák ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.06.2014 - stále trvá

Ing. Katarína Macaláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.10.2003
Vzťahy Ing. Katarína Macaláková ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   06.02.2001 - 28.10.2003
   Predstaventvo   30.11.2000 - 04.09.2003

Ing. Katarína Malová

Vzťahy Ing. Katarína Malová ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   22.05.2008 - 07.07.2009
   Predstaventvo   22.05.2008 - 12.06.2009

Ing. Vlastislav Matejka

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2002
Vzťah Ing. Vlastislav Matejka ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.12.2000 - 05.11.2002

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťahy JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.05.2008 - 30.11.2010
   Člen dozorného orgánu   22.05.2008 - 25.10.2010

Ing. Peter Mešťanek

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.05.2006
Vzťah Ing. Peter Mešťanek ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.12.1996 - 25.04.2000

Ing. Drahomír Múdry

Vzťah Ing. Drahomír Múdry ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   16.06.2014 - stále trvá

Viera Mulíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2013
Vzťahy Viera Mulíková ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.02.2008 - 07.10.2013
   Člen dozorného orgánu   25.02.2008 - 31.12.2013

Mgr. Juraj Nemec

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2016
Vzťah Mgr. Juraj Nemec ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.12.1996 - 24.10.1999

Ing. Zuzana Némethová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2007
Vzťahy Ing. Zuzana Némethová ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   30.11.2000 - 01.08.2007
   Predstaventvo   30.11.2000 - 05.09.2006

Ing. Zuzana Némethová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.10.2003
Vzťah Ing. Zuzana Némethová ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   06.02.2001 - 28.10.2003

Pavol Noskovič

Vzťah Pavol Noskovič ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.1995 - 05.11.2002

JUDr. Ing. Miloš Novák

Vzťah JUDr. Ing. Miloš Novák ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   29.09.2012 - stále trvá

Rudolf Očenáš

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.2009
Vzťahy Rudolf Očenáš ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   06.02.2001 - 28.10.2003
   Predstaventvo   30.11.2000 - 01.08.2007
   Predstaventvo   30.11.2000 - 23.05.2007

JUDr. Ing. Tomáš Oravec

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2013
Vzťahy JUDr. Ing. Tomáš Oravec ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2012 - 04.03.2013
   Člen dozorného orgánu   29.09.2012 - 04.07.2013

JUDr. Peter Šimko

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.10.2013
Vzťahy JUDr. Peter Šimko ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.05.2007 - 30.11.2010
   Člen dozorného orgánu   24.05.2007 - 25.10.2010

Ing. Ľubomír Skaloš

Vzťahy Ing. Ľubomír Skaloš ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.10.1999 - 28.10.2003
   Člen dozorného orgánu   29.10.2002 - 04.09.2003

Andrej Soboňa

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.01.2016
Vzťah Andrej Soboňa ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   26.11.1999 - 25.04.2000

MUDr. Viliam Soboňa

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2000
Vzťah MUDr. Viliam Soboňa ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   29.12.1995 - 25.04.2000

MUDr. Rudolf Štefanovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2002
Vzťah MUDr. Rudolf Štefanovič ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.10.1999 - 29.10.2002

MUDr. Darina Straňanková

Vzťahy MUDr. Darina Straňanková ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   24.05.2007 - 30.11.2010
   Predstaventvo   24.05.2007 - 25.10.2010
   Predstaventvo   24.05.2007 - 21.07.2008

JUDr. Juraj Takáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2013
Vzťahy JUDr. Juraj Takáč ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   29.09.2012 - 31.01.2013
   Predstaventvo   29.09.2012 - 04.07.2013

Ing. Tatiana Tišťanová

Vzťahy Ing. Tatiana Tišťanová ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.05.2007 - 30.11.2010
   Člen dozorného orgánu   24.05.2007 - 25.10.2010

JUDr. Štefan Turek

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2012
Vzťahy JUDr. Štefan Turek ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   24.05.2007 - 30.11.2010
   Predstaventvo   24.05.2007 - 25.10.2012
   Predstaventvo   24.05.2007 - 21.07.2008
   Predstaventvo   26.10.2010 - 28.09.2012

Ing. Jozef Udič

Vzťah Ing. Jozef Udič ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Predstaventvo   29.09.2012 - stále trvá

Ing. Milan Urban

Vzťahy Ing. Milan Urban ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.06.2013 - 11.07.2014
   Člen dozorného orgánu   06.06.2013 - 16.06.2014

Mgr. Pavol Valent

Vzťah Mgr. Pavol Valent ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2012 - stále trvá

Marta Vaníková

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2002
Vzťah Marta Vaníková ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.03.1999 - 05.11.2002

Ing. Július Voskár

Vzťah Ing. Július Voskár ku KÚPELE SLIAČ a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.10.1999 - 29.10.2002