KK PROFIN, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK PROFIN, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK PROFIN, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AssiDomän AB

Vzťah KK PROFIN, spol. s r.o. ku AssiDomän AB
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.12.1997 - 28.04.2004

IAS AUDIT SERVICES, Ltd.

IČO:  neznáme
Adresa:  Vyronos Avenue, Nicosia, Cyprus
Okolie:  1 subjekt
Vzťah KK PROFIN, spol. s r.o. ku IAS AUDIT SERVICES, Ltd.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.1997 - 11.12.1997

Kappa Packaging B.V.

IČO:  neznáme
Adresa:  Dr. Holtroplaan, 5, 5652, XR Eindhoven, Holandsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah KK PROFIN, spol. s r.o. ku Kappa Packaging B.V.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.04.2004 - 10.01.2008

Ing. Juraj Kučera

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.09.1999
Vzťahy Ing. Juraj Kučera ku KK PROFIN, spol. s r.o.
   Konateľ   02.11.1995 - 02.06.1997
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.11.1995 - 02.06.1997

MUDr. Boris Kučera

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2008
Vzťah MUDr. Boris Kučera ku KK PROFIN, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.11.1995 - 02.06.1997

Ing. Ľuboš Lopatka

Vzťahy Ing. Ľuboš Lopatka ku KK PROFIN, spol. s r.o.
   Konateľ   31.07.2000 - 25.05.2006
   Konateľ   15.05.2006 - 26.05.2006

Dirk Marcel Antoon Poot

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.05.2009
Vzťahy Dirk Marcel Antoon Poot ku KK PROFIN, spol. s r.o.
   Konateľ   15.05.2006 - 26.11.2008
   Konateľ   15.05.2006 - 19.05.2009

Dipl. Ing. Reinhard Rudolf Reiter, , MBA

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2012
Vzťah Dipl. Ing. Reinhard Rudolf Reiter, , MBA ku KK PROFIN, spol. s r.o.
   Konateľ   26.11.2008 - 09.11.2011

Lars Richardson

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.03.2002
Vzťah Lars Richardson ku KK PROFIN, spol. s r.o.
   Konateľ   12.12.1997 - 30.07.2000

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku KK PROFIN, spol. s r.o.
   Konateľ   02.11.1995 - 11.12.1997

Smurfit Kappa B.V.

IČO:  neznáme
Adresa:  Dr. Holtroplaan, 5, 5652, XR Eindhoven, Holandsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah KK PROFIN, spol. s r.o. ku Smurfit Kappa B.V.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.01.2008 - 09.11.2011