BARBORA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BARBORA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BARBORA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Radoslav Bohanka

Vzťahy Radoslav Bohanka ku BARBORA, s.r.o.
   Konateľ   31.03.2014 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.05.2014 - stále trvá

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah BARBORA, s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.1995 - 03.07.2002

Ján Krnáč

Vzťahy Ján Krnáč ku BARBORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.07.2002 - 22.07.2003
   Konateľ   04.06.2002 - 28.03.2003

Ivan Kučera

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.05.2014
Vzťahy Ivan Kučera ku BARBORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.01.2009 - 02.05.2014
   Konateľ   01.01.2009 - 31.03.2014
   Konateľ   01.01.2009 - 02.05.2014

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku BARBORA, s.r.o.
   Konateľ   17.10.1995 - 04.06.2002

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťahy JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku BARBORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.07.2003 - 15.01.2009
   Konateľ   28.03.2003 - 24.01.2005
   Konateľ   28.03.2003 - 31.01.2005

Marián Mesiarik

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.01.2009
Vzťahy Marián Mesiarik ku BARBORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.07.2002 - 15.01.2009
   Konateľ   04.06.2002 - 15.01.2009
   Konateľ   04.06.2002 - 04.07.2002
   Konateľ   04.06.2002 - 31.12.2008

Ing. Ivan Ondko

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.12.2009
Vzťahy Ing. Ivan Ondko ku BARBORA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.1995 - 03.07.2002
   Konateľ   17.10.1995 - 04.06.2002