PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

KK Company - Pivovary, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 06.06.2008
IČO:  31 577 601
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97407, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o. ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.11.1998 - 31.03.2001

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.10.1995 - 03.11.1998

Karol Konárik

Vzťah Karol Konárik ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Konateľ   19.03.1999 - 31.03.2001

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Konateľ   12.10.1995 - 18.03.1999

Ing. Stanislav Markuš, , CSc.

Vzťah Ing. Stanislav Markuš, , CSc. ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Konateľ   19.03.1999 - 31.03.2001

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťah JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Konateľ   04.11.1998 - 18.03.1999

Ing. Dagmar Mihálová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.02.2005
Vzťahy Ing. Dagmar Mihálová ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.10.1995 - 14.12.1997
   Konateľ   12.10.1995 - 14.12.1997

Ing. Soňa Stiková

Vzťah Ing. Soňa Stiková ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Konateľ   15.12.1997 - 03.11.1998