abakus.sk, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abakus.sk, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má abakus.sk, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

RNDr. Igor Serváček

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2006
Vzťah RNDr. Igor Serváček ku abakus.sk, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.10.1995 - 20.10.1998

RNDr. Igor Tichý

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.2015
Vzťahy RNDr. Igor Tichý ku abakus.sk, s.r.o.
   Konateľ   16.10.1995 - 30.12.2015
   Konateľ   16.10.1995 - 18.11.2015
   Konateľ   16.10.1995 - 23.08.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.10.1998 - 30.12.2015

RNDr. Igor Tichý

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2006
Vzťah RNDr. Igor Tichý ku abakus.sk, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.10.1995 - 20.10.1998

RNDr. Ľubica Urminská

Vzťah RNDr. Ľubica Urminská ku abakus.sk, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.10.1995 - 20.10.1998

Ing. Miroslava Valíčková

Vzťahy Ing. Miroslava Valíčková ku abakus.sk, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.2015 - stále trvá
   Konateľ   18.11.2015 - stále trvá