KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.08.1995 - 22.02.2005

Viera Krakovská

Vzťah Viera Krakovská ku KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.
   Konateľ   22.08.1995 - 22.02.2005

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.
   Konateľ   22.08.1995 - 22.02.2005

Ing. Dagmar Mihálová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.02.2005
Vzťah Ing. Dagmar Mihálová ku KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.10.1995 - 22.02.2005

Obec Brusno

IČO:  neznáme
Adresa:  Brusno, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah KK COMPANY - BRUSNO, s.r.o. ku Obec Brusno
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.08.1995 - 22.02.2005