BAD, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BAD, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BAD, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

KK Company - Pivovary, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 06.06.2008
IČO:  31 577 601
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97407, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah BAD, s.r.o. ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.11.2006 - 18.06.2008

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťahy BAD, s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.06.2008 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.06.1995 - 10.04.2002

Karol Konárik

Vzťah Karol Konárik ku BAD, s.r.o.
   Konateľ   06.11.2006 - stále trvá

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku BAD, s.r.o.
   Konateľ   15.06.1995 - 27.03.2002

Ing. Branislav Mala

Vzťahy Ing. Branislav Mala ku BAD, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.2002 - 27.11.2006
   Konateľ   27.03.2002 - 06.11.2006
   Konateľ   22.01.2014 - stále trvá
   Konateľ   27.03.2002 - 27.11.2006

Ing. Katarína Malová

Vzťahy Ing. Katarína Malová ku BAD, s.r.o.
   Konateľ   27.03.2002 - 02.10.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.2002 - 02.10.2009

Ing. Katarína Malová

Vzťahy Ing. Katarína Malová ku BAD, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.10.2009 - stále trvá
   Konateľ   27.03.2002 - stále trvá

REMARK PLUS, s.r.o.

Vzťah BAD, s.r.o. ku REMARK PLUS, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.06.1995 - 10.04.2002

Ján Salaj

Vzťah Ján Salaj ku BAD, s.r.o.
   Konateľ   15.06.1995 - 27.03.2002