Cembrex spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Cembrex spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Cembrex spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Sergej Bazarnov

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.11.2008
Vzťah Sergej Bazarnov ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.1998 - 20.11.2008

Ing. Štefan Comorek

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2016
Vzťahy Ing. Štefan Comorek ku Cembrex spol. s r.o.
   Konateľ   01.12.2010 - 13.01.2011
   Konateľ   01.12.2010 - 18.01.2011

Ing. Jaroslav Ďurman

Vzťahy Ing. Jaroslav Ďurman ku Cembrex spol. s r.o.
   Konateľ   27.05.2009 - 01.12.2010
   Konateľ   27.05.2009 - 14.12.2010

EKOFARMA, s.r.o.

IČO:  36 439 495
Adresa:  Šafárikova 1, Prešov, 08001, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Cembrex spol. s r.o. ku EKOFARMA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.11.2008 - 22.06.2009

Ing. Ján Glut

Vzťah Ing. Ján Glut ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.02.2006 - 20.11.2008

Ing. Ján Glut

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.2009
Vzťah Ing. Ján Glut ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.03.1995 - 02.02.2006

Andrej Goulin

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.11.2008
Vzťah Andrej Goulin ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.12.1998 - 20.11.2008

Oleg Grabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.11.2008
Vzťah Oleg Grabovský ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.02.1996 - 20.11.2008

Peter Horák

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2011
Vzťah Peter Horák ku Cembrex spol. s r.o.
   Konateľ   21.03.1995 - 03.07.1997

Ing. Rastislav Hutta

Vzťahy Ing. Rastislav Hutta ku Cembrex spol. s r.o.
   Konateľ   04.07.1997 - 20.11.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.03.1995 - 20.11.2008
   Konateľ   05.09.2008 - 21.11.2008

Ing. Igor Kalna

Vzťahy Ing. Igor Kalna ku Cembrex spol. s r.o.
   Konateľ   27.05.2009 - 14.12.2010
   Konateľ   27.05.2009 - 01.12.2010

Ing. Jaroslav Kompiš

Vzťahy Ing. Jaroslav Kompiš ku Cembrex spol. s r.o.
   Konateľ   13.01.2011 - 26.10.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.02.2006 - 22.06.2009
   Konateľ   05.09.2008 - 27.05.2009
   Konateľ   05.09.2008 - 22.06.2009

Ing. Jaroslav Kompiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.2009
Vzťah Ing. Jaroslav Kompiš ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.03.1995 - 02.02.2006

Alexander Larkin

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.11.2008
Vzťah Alexander Larkin ku Cembrex spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.02.1996 - 20.11.2008

MVE HRON, a.s.

Vzťah Cembrex spol. s r.o. ku MVE HRON, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.01.2011 - 26.10.2015

SLOVENSKÝ CERTIFIKAČNÝ A ZNALECKÝ ÚSTAV, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Bratislavská 28, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Cembrex spol. s r.o. ku SLOVENSKÝ CERTIFIKAČNÝ A ZNALECKÝ ÚSTAV, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.12.2010 - 18.01.2011

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah Cembrex spol. s r.o. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.06.2009 - 14.12.2010