PRIOR, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PRIOR, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PRIOR, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Darina Demková

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2011
Vzťahy Darina Demková ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.03.2008 - 31.01.2011
   Člen dozorného orgánu   01.03.2008 - 24.02.2011

Katarína Inštitorisová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.04.2002
Vzťah Katarína Inštitorisová ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.1955 - 16.04.2002

Helena Jedličková

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.11.2000
Vzťah Helena Jedličková ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   27.08.1996 - 26.11.2000

Ing. Darina Knotková

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.08.1996
Vzťah Ing. Darina Knotková ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   08.11.1995 - 26.08.1996

Ing. Karol Konárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2008
Vzťahy Ing. Karol Konárik ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2006 - 29.10.2007
   Člen dozorného orgánu   01.06.2006 - 06.11.2007
   Predstaventvo   30.10.2007 - 20.03.2008
   Predstaventvo   30.10.2007 - 29.02.2008

Katarína Konáriková

Vzťah Katarína Konáriková ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.06.1998 - 18.09.2001

Monika Konáriková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Monika Konáriková ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   27.11.2000 - 18.09.2001

Mgr. Monika Konáriková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.11.2005
Vzťahy Mgr. Monika Konáriková ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   19.09.2001 - 27.04.2003
   Predstaventvo   01.02.2000 - 11.11.2005

Viera Koštialová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.2003
Vzťahy Viera Koštialová ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.1995 - 23.07.2003
   Člen dozorného orgánu   13.03.1955 - 27.04.2003

Ing. Miriam Kostková

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.2017
Vzťahy Ing. Miriam Kostková ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - 21.03.2017
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - 13.07.2016
   Člen dozorného orgánu   16.06.2016 - 22.11.2016

Ing. Anna Kováčiková

Vzťahy Ing. Anna Kováčiková ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   24.06.1996 - stále trvá
   Predstaventvo   27.08.1996 - 27.04.2003
   Predstaventvo   24.06.1996 - 06.11.2007
   Predstaventvo   24.06.1996 - 30.07.2013

Silvia Kovandová

Vzťahy Silvia Kovandová ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.07.2003 - 20.03.2008
   Člen dozorného orgánu   23.07.2003 - 29.02.2008

Ing. Anna Kozáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2008
Vzťah Ing. Anna Kozáková ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.03.2008 - 17.06.2008

Alena Kozáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.2011
Vzťahy Alena Kozáková ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.06.2008 - 24.02.2011
   Člen dozorného orgánu   31.01.2011 - 25.02.2011

Ing. Martin Kozler

Vzťah Ing. Martin Kozler ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   01.04.2014 - stále trvá

Ing. Jiří Kozler

Vzťahy Ing. Jiří Kozler ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - 31.03.2014
   Predstaventvo   01.07.2013 - 07.05.2014
   Predstaventvo   01.03.2008 - 30.07.2013

PhDr. Jana Kozlerová

Vzťahy PhDr. Jana Kozlerová ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - 13.07.2016

Oľga Krnáčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.06.2010
Vzťahy Oľga Krnáčová ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.10.2007 - 31.05.2010
   Člen dozorného orgánu   30.10.2007 - 07.06.2010
   Predstaventvo   06.03.1995 - 06.11.2007
   Predstaventvo   06.03.1995 - 29.10.2007

Oľga Krnáčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.11.2005
Vzťahy Oľga Krnáčová ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   13.03.1955 - 27.04.2003
   Predstaventvo   06.03.1995 - 11.11.2005

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.08.1996 - 27.04.2003
   Člen dozorného orgánu   24.06.1996 - 31.10.2004
   Člen dozorného orgánu   24.06.1996 - 30.11.2004
   Predstaventvo   08.11.1995 - 26.08.1996

Marta Luknárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.1998
Vzťah Marta Luknárová ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.08.1996 - 03.06.1998

Vojtech Majling

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.1998
Vzťah Vojtech Majling ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.03.1955 - 03.06.1998

Ing. Branislav Mala

Vzťahy Ing. Branislav Mala ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   16.08.2001 - 29.02.2008
   Predstaventvo   16.08.2001 - 20.03.2008
   Predstaventvo   04.02.2002 - 27.04.2003

Ing. Katarína Malová

Vzťahy Ing. Katarína Malová ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.03.1998 - 20.03.2008
   Člen dozorného orgánu   26.03.1998 - 29.02.2008
   Člen dozorného orgánu   19.09.2001 - 27.04.2003

Martin Maršálek

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2008
Vzťahy Martin Maršálek ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.10.2007 - 29.02.2008
   Člen dozorného orgánu   30.10.2007 - 20.03.2008

Mgr. Monika Maršáleková

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.02.2017
Vzťahy Mgr. Monika Maršáleková ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   01.02.2000 - 20.03.2008
   Predstaventvo   01.02.2000 - 29.02.2008

Mgr. Monika Maršáleková

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťah Mgr. Monika Maršáleková ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   01.02.2000 - 06.11.2007

Ing. Jaroslav Mašek

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2005
Vzťah Ing. Jaroslav Mašek ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.06.1998 - 18.09.2001

Ing. Zdenka Mäsiarčiková

Vzťahy Ing. Zdenka Mäsiarčiková ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - stále trvá
   Predstaventvo   01.03.2008 - 30.07.2013

Ing. Mária Meľuchová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2016
Vzťahy Ing. Mária Meľuchová ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2010 - 31.01.2011
   Člen dozorného orgánu   01.06.2010 - 24.02.2011

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťahy JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.06.1996 - 20.03.2008
   Člen dozorného orgánu   27.08.1996 - 27.04.2003
   Člen dozorného orgánu   24.06.1996 - 29.02.2008

Ing. Ján Miško

Vzťahy Ing. Ján Miško ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - 15.06.2016
   Predstaventvo   01.07.2013 - 13.07.2016
   Predstaventvo   01.03.2008 - 30.07.2013

Ing. Ján Miško

Vzťah Ing. Ján Miško ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   16.06.2016 - stále trvá

Obchodný dom PRIOR POPRAD, a.s.

Vzťah PRIOR, a.s. ku Obchodný dom PRIOR POPRAD, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   18.06.2008 - 07.11.2008

JUDr. Pavol Ovšonka

Vzťahy JUDr. Pavol Ovšonka ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - stále trvá
   Predstaventvo   01.03.2008 - 30.07.2013

Ing. Iveta Ovšonková

Vzťahy Ing. Iveta Ovšonková ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - 13.07.2016

Marta Patrášová

Vzťah Marta Patrášová ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   13.03.1955 - 26.08.1996

Ing. Jana Pavlová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2002
Vzťah Ing. Jana Pavlová ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   27.08.1996 - 03.02.2002

Ing. Miroslav Pikula

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.05.2016
Vzťahy Ing. Miroslav Pikula ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   30.10.2007 - 20.03.2008
   Predstaventvo   30.10.2007 - 29.02.2008

Daniel Šusták

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťahy Daniel Šusták ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.05.2002 - 06.11.2007
   Člen dozorného orgánu   01.05.2002 - 29.10.2007

Ing. Karol Šusták

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťahy Ing. Karol Šusták ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   19.01.2000 - 27.04.2003
   Predstaventvo   06.03.1995 - 06.11.2007
   Predstaventvo   06.03.1995 - 05.10.2007

Ing. Karol Šusták

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.01.2000
Vzťah Ing. Karol Šusták ku PRIOR, a.s.
   Predstaventvo   13.03.1955 - 18.01.2000

Milan Svocák

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2006
Vzťahy Milan Svocák ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.04.2001 - 31.05.2006
   Člen dozorného orgánu   09.04.2001 - 31.05.2006

Ing. Milan Svocák

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.02.2006
Vzťah Ing. Milan Svocák ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.09.2001 - 27.04.2003

JUDr. Štefan Turek

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2008
Vzťahy JUDr. Štefan Turek ku PRIOR, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.11.2004 - 20.03.2008
   Člen dozorného orgánu   01.11.2004 - 29.02.2008