PIVOVAR Ilava, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIVOVAR Ilava, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIVOVAR Ilava, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

RSDr. Vladimír Ďaďo

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.09.2009
Vzťah RSDr. Vladimír Ďaďo ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Konateľ   19.05.2000 - 14.10.2002

Ing. Miroslav Gurica

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.11.2011
Vzťah Ing. Miroslav Gurica ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Konateľ   24.06.2003 - 14.11.2011

Ing. Miroslav Gurica

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2013
Vzťahy Ing. Miroslav Gurica ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Konateľ   24.06.2003 - 15.04.2013
   Konateľ   24.06.2003 - 27.05.2013

Ing. Miroslav Kašuba

Vzťahy Ing. Miroslav Kašuba ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.1995 - 02.03.1999
   Konateľ   09.01.1995 - 02.03.1999

KK Company - Pivovary, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 06.06.2008
IČO:  31 577 601
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97407, Slovenská republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah PIVOVAR Ilava, s.r.o. ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.05.2000 - 16.06.2008

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah PIVOVAR Ilava, s.r.o. ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.06.2008 - 27.05.2013

Karol Konárik

Vzťah Karol Konárik ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.03.1999 - 03.03.1999

Miroslav Kurej

Vzťahy Miroslav Kurej ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2013 - stále trvá
   Konateľ   15.04.2013 - stále trvá

Pavol Kurej

Vzťahy Pavol Kurej ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2013 - 08.11.2013
   Konateľ   15.04.2013 - 10.10.2013
   Konateľ   15.04.2013 - 08.11.2013

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.01.1995 - 02.03.1999
   Konateľ   09.01.1995 - 18.05.2000

Ing. Stanislav Líška

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Stanislav Líška ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Konateľ   15.10.2002 - 24.06.2003

Ing. Branislav Mala

Vzťah Ing. Branislav Mala ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.03.1999 - 27.05.2013

Ing. Katarína Malová

Vzťahy Ing. Katarína Malová ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Konateľ   25.05.2004 - 27.05.2013
   Konateľ   25.05.2004 - 15.04.2013

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťah JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Konateľ   03.03.1999 - 18.05.2000