ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABAKUS, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  V rákosi 212, Praha 4, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o. ku ABAKUS, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.1994 - 22.07.2009

Ing. Otakar Deyl

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2009
Vzťah Ing. Otakar Deyl ku ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.02.1995 - 22.07.2009

Peter Kršiak

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.02.2010
Vzťahy Peter Kršiak ku ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.07.2009 - 14.12.2009
   Konateľ   30.04.2008 - 08.12.2009
   Konateľ   30.04.2008 - 14.12.2009

Martin Luštiak

Vzťahy Martin Luštiak ku ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.12.2009 - 30.04.2015
   Konateľ   08.12.2009 - 30.04.2015

Ing. Ján Piterka

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.1997
Vzťah Ing. Ján Piterka ku ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o.
   Konateľ   17.10.1994 - 22.10.1997

Štěpán Pokorný

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.02.1995
Vzťah Štěpán Pokorný ku ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.1994 - 09.02.1995

RNDr. Igor Tichý

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.2015
Vzťahy RNDr. Igor Tichý ku ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o.
   Konateľ   31.07.1997 - 08.03.2008
   Konateľ   31.07.1997 - 22.07.2009
   Konateľ   23.10.1997 - 29.07.2004

RNDr. Vladimír Topinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2009
Vzťah RNDr. Vladimír Topinka ku ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.1994 - 22.07.2009