ABC domy, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC domy, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC domy, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Rastislav Frtús

Vzťah Ing. Rastislav Frtús ku ABC domy, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.1994 - 04.08.2009

Ing. Pavol Galvánek

Vzťah Ing. Pavol Galvánek ku ABC domy, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.1994 - 04.08.2009

Milan Koten

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.01.2013
Vzťahy Milan Koten ku ABC domy, s.r.o.
   Konateľ   13.10.1994 - 04.08.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.1994 - 04.08.2009

Ing. Jaroslav Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2009
Vzťah Ing. Jaroslav Kováčik ku ABC domy, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.1994 - 04.08.2009

JUDr. Jozef Potočár

Vzťahy JUDr. Jozef Potočár ku ABC domy, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.1994 - 04.08.2009
   Prokurista   13.10.1994 - 04.08.2009

T.I.C., s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  544, Hošťálková, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC domy, s.r.o. ku T.I.C., s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.1994 - 04.08.2009