ABIES Slovensko, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABIES Slovensko, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABIES Slovensko, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ivo Cvitanovič

Vzťah Ivo Cvitanovič ku ABIES Slovensko, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.06.2014 - 26.01.2016

Stanislav Hodoň

Vzťah Stanislav Hodoň ku ABIES Slovensko, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.06.2014 - 26.01.2016

Dušan Kříž

Vzťah Dušan Kříž ku ABIES Slovensko, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.06.2014 - 26.01.2016

Jozef Neuschl

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2015
Vzťahy Jozef Neuschl ku ABIES Slovensko, s.r.o.
   Konateľ   25.02.2014 - 06.06.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.09.1994 - 05.06.2014
   Konateľ   27.09.1994 - 05.06.2014

Juraj Strähle

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2014
Vzťahy Juraj Strähle ku ABIES Slovensko, s.r.o.
   Konateľ   27.09.1994 - 05.06.2014
   Konateľ   25.02.2014 - 06.06.2014
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.09.1994 - 05.06.2014

Juraj Strähle

Vzťahy Juraj Strähle ku ABIES Slovensko, s.r.o.
   Konateľ   25.02.2014 - 26.01.2016
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.06.2014 - 26.01.2016