ERUDA, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ERUDA, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ERUDA, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Andrej Babiš

Vzťah Ing. Andrej Babiš ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.09.1994 - 09.04.1996

Jozef Baláž

Vzťah Jozef Baláž ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   18.12.2002 - 07.07.2005

JUDr. Oliver Baláž

Vzťah JUDr. Oliver Baláž ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   27.09.1994 - 09.04.1996

Ladislav Biznár

Vzťah Ladislav Biznár ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 07.07.2005

Dagmar Danielová

Vzťah Dagmar Danielová ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 07.07.2005

Karol Galba

Vzťah Karol Galba ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.2002 - 07.07.2005

Ing. Roman Hrebík

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.12.2002
Vzťah Ing. Roman Hrebík ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   03.04.1997 - 18.12.2002

JUDr. Pavol Jakubík

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2010
Vzťah JUDr. Pavol Jakubík ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.04.1996 - 18.12.2002

Ing. Marián Ježek, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.05.2001
Vzťah Ing. Marián Ježek, , CSc. ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.09.1994 - 09.04.1996

Ing. Jozef Kašuba

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.10.2002
Vzťah Ing. Jozef Kašuba ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   10.04.1996 - 02.04.1997

Ing. František Kuľko

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.02.2000
Vzťah Ing. František Kuľko ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   27.09.1994 - 09.04.1996

Ing. Bohuslav Kupa

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.05.2011
Vzťah Ing. Bohuslav Kupa ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   10.04.1996 - 18.12.2002

Ing. Libor Mišák

Vzťah Ing. Libor Mišák ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   10.04.1996 - 02.04.1997

Jozef Paulus

Vzťah Jozef Paulus ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   18.12.2002 - 07.07.2005

Doc.Ing. Dušan Pinka, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2012
Vzťah Doc.Ing. Dušan Pinka, , CSc. ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.09.1994 - 09.04.1996

Ing. Miroslav Rosina, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.12.2002
Vzťah Ing. Miroslav Rosina, , CSc. ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.04.1996 - 18.12.2002

Ing. Juraj Sirotný

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2006
Vzťah Ing. Juraj Sirotný ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   03.04.1997 - 28.11.1999

Ing. Vladimír Somora

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2012
Vzťah Ing. Vladimír Somora ku ERUDA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.1999 - 18.12.2002

Ing. Jozef Vozár

Vzťahy Ing. Jozef Vozár ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   29.11.1999 - 18.12.2002
   Predstaventvo   27.09.1994 - 09.04.1996
   Člen dozorného orgánu   10.04.1996 - 28.11.1999

Ondrej Zsíros

Vzťah Ondrej Zsíros ku ERUDA, a.s.
   Predstaventvo   18.12.2002 - 07.07.2005