SLOVENKA, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVENKA, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVENKA, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Eugen Andrášik

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.04.2004
Vzťahy Eugen Andrášik ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.05.1999 - 07.04.2004
   Člen dozorného orgánu   13.05.1999 - 28.05.2003
   Člen dozorného orgánu   13.05.1999 - 26.06.2003
   Člen dozorného orgánu   12.09.1994 - 06.03.2003

Milan Čunderlík

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.07.2014
Vzťahy Milan Čunderlík ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.05.1999 - 28.05.2003
   Člen dozorného orgánu   30.09.1999 - 06.03.2003

Ing. Milan Čunderlík

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Milan Čunderlík ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   22.03.2000 - 06.03.2003
   Predstaventvo   26.05.1999 - 19.04.2011

Ing. Milan Čunderlík

Vzťah Ing. Milan Čunderlík ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   12.09.1994 - 21.03.2000

Ing. Karol Danys

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.12.2002
Vzťah Ing. Karol Danys ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1997 - 29.09.1999

Ing. Juraj Geschwandtner

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.03.2003
Vzťahy Ing. Juraj Geschwandtner ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.09.2001 - 06.03.2003
   Predstaventvo   12.09.1994 - 29.09.1999

Juraj Geschwandtner

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2014
Vzťah Juraj Geschwandtner ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.05.2001 - 28.05.2003

Ing. Anna Iskrová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Anna Iskrová ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.06.2003 - 19.04.2011

JUDr. Ľudovít Kmeť

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.06.2012
Vzťahy JUDr. Ľudovít Kmeť ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   26.05.1999 - 19.04.2011
   Predstaventvo   12.09.1994 - 06.03.2003

Karol Konárik

Vzťahy Karol Konárik ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   30.05.2001 - 19.04.2011
   Predstaventvo   18.09.2001 - 06.03.2003

Monika Konáriková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Monika Konáriková ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.05.1999 - 19.04.2011
   Člen dozorného orgánu   30.09.1999 - 06.03.2003

Ing. Štefan Lancz

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.03.2005
Vzťah Ing. Štefan Lancz ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   30.09.1999 - 20.09.2000

Ing. Štefan Lancz

Vzťahy Ing. Štefan Lancz ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2000 - 06.03.2003
   Predstaventvo   26.05.1999 - 28.05.2003

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.04.2004 - 19.04.2011
   Predstaventvo   14.05.1997 - 31.03.2004
   Predstaventvo   28.05.2003 - 03.05.2004
   Predstaventvo   06.10.1997 - 06.03.2003

Ing. Stanislav Líška

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Stanislav Líška ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.05.2003 - 03.05.2004
   Člen dozorného orgánu   28.05.2003 - 31.03.2004
   Predstaventvo   01.04.2004 - 19.04.2011

Ing. Marian Magic

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.05.2003
Vzťahy Ing. Marian Magic ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   12.09.1994 - 06.03.2003
   Predstaventvo   26.05.1999 - 28.05.2003

Ing. Branislav Mala

Vzťahy Ing. Branislav Mala ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.09.2001 - 06.03.2003
   Člen dozorného orgánu   30.05.2001 - 19.04.2011

Ing. Katarína Malová

Vzťah Ing. Katarína Malová ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   28.05.2003 - 19.04.2011

Ing. Dušan Matejčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.1999
Vzťah Ing. Dušan Matejčík ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.09.1994 - 29.09.1999

Mgr. Dárius Matlák

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2007
Vzťahy Mgr. Dárius Matlák ku SLOVENKA, a.s.
   Správca konkurznej podstaty   14.11.2005 - 20.02.2007
   Správca konkurznej podstaty   29.10.2005 - 19.02.2007

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťah JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   06.10.1997 - 06.03.2003

JUDr. Ján Mesiarik

Vzťah JUDr. Ján Mesiarik ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   28.05.2003 - 19.04.2011

Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.05.2003
Vzťah Ján Mesiarik, , CSc. ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   14.05.1997 - 28.05.2003

Ing. Ján Nedorolík

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Ján Nedorolík ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   28.05.2003 - 19.04.2011

Ing. Vladimír Pecko

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.1997
Vzťah Ing. Vladimír Pecko ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   27.12.1996 - 05.10.1997

Ing. Ján Rys

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.09.2001
Vzťah Ing. Ján Rys ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   06.10.1997 - 17.09.2001

Matej Sršeň

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2004
Vzťah Matej Sršeň ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.09.1994 - 17.09.2001

Ing. Soňa Stiková

Vzťah Ing. Soňa Stiková ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.10.1997 - 17.09.2001

Jiří Velhartický

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Jiří Velhartický ku SLOVENKA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.06.2003 - 19.04.2011

Ing. Miroslav Vítko

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2008
Vzťah Ing. Miroslav Vítko ku SLOVENKA, a.s.
   Predstaventvo   12.09.1994 - 26.12.1996

JUDr. Ondrej Zachar, advokát

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2011
Vzťah JUDr. Ondrej Zachar, advokát ku SLOVENKA, a.s.
   Správca konkurznej podstaty   15.11.2005 - 20.04.2011