BBBM, s.r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BBBM, s.r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BBBM, s.r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Rudolf Babnič

Vzťahy Ing. Rudolf Babnič ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.09.1994 - 06.01.1998
   Konateľ   02.09.1994 - 24.04.1995

Ing. Ján Brťka

Vzťahy Ing. Ján Brťka ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.09.1994 - 06.01.1998
   Konateľ   14.08.1995 - 29.01.1996
   Konateľ   02.09.1994 - 24.04.1995

Ing. Branislav Budaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2017
Vzťahy Ing. Branislav Budaj ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.09.1994 - 20.02.1995
   Konateľ   02.09.1994 - 20.02.1995

Ľubomír Fiľo

Vzťah Ľubomír Fiľo ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   16.10.2006 - stále trvá

Daniela Girovská

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2006
Vzťahy Daniela Girovská ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   16.10.2006 - 25.10.2006
   Konateľ   07.01.1998 - 24.10.2006

Ing. Peter Janoštík

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.01.1998
Vzťah Ing. Peter Janoštík ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.1997 - 06.01.1998

Ing. Peter Jonaštik

Vzťah Ing. Peter Jonaštik ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   30.01.1996 - 06.01.1998

KK Company, s.r.o.

IČO:  31 577 571
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah BBBM, s.r.o. v likvidácii ku KK Company, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.1995 - 15.12.1997

Milan Koreň

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.2006
Vzťah Milan Koreň ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.1995 - 15.12.1997

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   25.04.1995 - 19.10.1997
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.1995 - 15.12.1997

Milan Majer

Vzťahy Milan Majer ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.09.1994 - 06.01.1998
   Konateľ   02.09.1994 - 13.08.1995

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťah JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Konateľ   30.01.1996 - 19.10.1997

Ing. Mgr. Jana Pecníková

Vzťahy Ing. Mgr. Jana Pecníková ku BBBM, s.r.o. v likvidácii
   Likvidátor   24.04.2014 - 24.04.2017
   Likvidátor   24.04.2014 - stále trvá

SLOVENSKÁ POZEMKOVÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.

IČO:  31 646 123
Adresa:  J.Jiskru 6, Zvolen, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah BBBM, s.r.o. v likvidácii ku SLOVENSKÁ POZEMKOVÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.01.1998 - stále trvá