ABC tip, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC tip, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC tip, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ľuboš Ďuračka

Vzťahy Ing. Ľuboš Ďuračka ku ABC tip, spol. s r.o.
   Konateľ   23.07.1997 - 15.06.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.07.1997 - 15.06.2009

Ing. Katarína Kubalová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.1997
Vzťah Ing. Katarína Kubalová ku ABC tip, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.08.1994 - 22.07.1997

Ing. Ivan Kvasnica

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2009
Vzťahy Ing. Ivan Kvasnica ku ABC tip, spol. s r.o.
   Konateľ   15.08.1994 - 15.06.2009
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.08.1994 - 15.06.2009

Marián Lukniš

Vzťahy Marián Lukniš ku ABC tip, spol. s r.o.
   Konateľ   23.07.1997 - 03.08.1997
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.07.1997 - 03.08.1997

RNDr. Milan Oslej

Vzťahy RNDr. Milan Oslej ku ABC tip, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.07.1997 - 21.03.2001
   Konateľ   23.07.1997 - 28.11.1999