ABK, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABK, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABK, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Jozef Baranyai

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.05.2008
Vzťahy Jozef Baranyai ku ABK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.05.1994 - 15.01.2007
   Konateľ   18.05.1994 - 15.01.2007

Ing. Vladimír Kráľovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.1996
Vzťahy Ing. Vladimír Kráľovič ku ABK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.05.1994 - 13.03.1996
   Konateľ   18.05.1994 - 13.03.1996