KK-Company-hotely, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK-Company-hotely, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK-Company-hotely, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

KK Company, s.r.o., zastúpená Karolom Konárikom, konateľom spoločnosti

IČO:  neznáme
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah KK-Company-hotely, s.r.o. ku KK Company, s.r.o., zastúpená Karolom Konárikom, konateľom spoločnosti
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.03.1994 - 21.09.2006

Karol Konárik

Vzťah Karol Konárik ku KK-Company-hotely, s.r.o.
   Konateľ   08.03.1994 - 21.09.2006

Milan Koreň

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.2006
Vzťah Milan Koreň ku KK-Company-hotely, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.03.1994 - 21.09.2006