ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Vladimír Čička

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2003
Vzťah Ing. Vladimír Čička ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.04.1996 - 05.02.2003

Ing. Vladimír Čička

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.04.1996
Vzťah Ing. Vladimír Čička ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.1993 - 02.04.1996

Ivan Dubovec

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.2002
Vzťah Ivan Dubovec ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Konateľ   30.09.1999 - 02.11.1999

Ing. Vincent Holubec

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.05.1997
Vzťah Ing. Vincent Holubec ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.09.1994 - 18.05.1997

KK Company, s.r.o

IČO:  neznáme
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií ku KK Company, s.r.o
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.01.1995 - 09.09.1999

Milan Koreň

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.1999
Vzťah Milan Koreň ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.02.1998 - 09.09.1999

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Konateľ   27.02.1995 - 09.09.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.01.1995 - 09.09.1999

Ing. Stanislav Líška

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Stanislav Líška ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Konateľ   19.02.1999 - 09.09.1999

Ing. Ondrej Moravčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2003
Vzťahy Ing. Ondrej Moravčík ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Konateľ   30.09.1999 - 02.11.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.1993 - 05.02.2003
   Konateľ   16.12.1993 - 05.05.1999

Ing. Ondrej Moravčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2003
Vzťah Ing. Ondrej Moravčík ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Likvidátor   28.04.2000 - 05.02.2003

Elena Moravčíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.04.2000
Vzťah Elena Moravčíková ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Likvidátor   03.11.1999 - 27.04.2000

MVDr. Ján Nociar

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2004
Vzťahy MVDr. Ján Nociar ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Konateľ   06.05.1999 - 29.09.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.1993 - 05.02.2003

Ing. Oľga Slámková

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.02.2003
Vzťahy Ing. Oľga Slámková ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.12.1993 - 05.02.2003
   Konateľ   16.12.1993 - 18.02.1999

Ján Tibor

Vzťah Ján Tibor ku ALTEA, spol. s r.o., v likvidácií
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.01.1995 - 18.05.1997