ABEA, spol. s r.o., v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEA, spol. s r.o., v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABEA, spol. s r.o., v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Igor Brossmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.01.2010
Vzťahy Ing. Igor Brossmann ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.1993 - 07.06.2004
   Konateľ   08.10.1993 - 21.05.2004
   Konateľ   08.10.1993 - 07.06.2004

Róbert Brossmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.07.2008
Vzťah Róbert Brossmann ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Prokurista   01.08.1997 - 30.07.2008

Ing. Igor Brossmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.2002
Vzťah Ing. Igor Brossmann ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Konateľ   08.10.1993 - 13.08.2002

Ing. Yvona Brossmannová

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.02.2012
Vzťah Ing. Yvona Brossmannová ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.1993 - 13.08.2002

Ing. Yvona Brossmannová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.05.2002
Vzťah Ing. Yvona Brossmannová ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Konateľ   08.10.1993 - 07.05.2002

Ing. Dana Droppová

Vzťah Ing. Dana Droppová ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Likvidátor   01.08.2005 - 31.07.2008

Ing. Richard Hudec

Vzťahy Ing. Richard Hudec ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Konateľ   08.10.1993 - 30.07.2008
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.06.2004 - 30.07.2008

Ing. Richard Hudec

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.06.2004
Vzťahy Ing. Richard Hudec ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.1993 - 07.06.2004
   Konateľ   08.10.1993 - 13.08.2002
   Konateľ   08.10.1993 - 07.06.2004

ORLOFF, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 07.09.2004
IČO:  35 742 372
Adresa:  Leškova 3, Bratislava, 81104, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah ABEA, spol. s r.o., v likvidácii ku ORLOFF, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.03.1998 - 06.09.2004

STARMEDIA Co., s.r.o.

IČO:  35 729 317
Adresa:  Leškova 5, Bratislava, 81104, Slovenská republika
Okolie:  17 subjektov
Vzťah ABEA, spol. s r.o., v likvidácii ku STARMEDIA Co., s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.10.1997 - 22.06.2004

Ing. Peter Tatarko

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.01.2010
Vzťahy Ing. Peter Tatarko ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.1993 - 30.07.2008
   Konateľ   08.10.1993 - 13.08.2002
   Konateľ   08.10.1993 - 30.07.2008

Július Tóth

Vzťah Július Tóth ku ABEA, spol. s r.o., v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.01.2005 - 30.07.2008