KK Company - Pivovary, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK Company - Pivovary, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má KK Company - Pivovary, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

BAD, s.r.o.

IČO:  31 631 045
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah KK Company - Pivovary, s.r.o. ku BAD, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.11.2006 - 18.06.2008

Ing. Karol Jaroš

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.2000
Vzťah Ing. Karol Jaroš ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Konateľ   12.02.1997 - 18.04.2000

K.K. COMPANY

IČO:  neznáme
Adresa:  Mlynská 67, Banská Bystrica, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah KK Company - Pivovary, s.r.o. ku K.K. COMPANY
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.12.1992 - 27.09.1993

Karol Konárik

Vzťahy Karol Konárik ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.09.1993 - 08.12.1993
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.11.1998 - 05.06.2008
   Konateľ   30.12.1992 - 28.11.1995
   Konateľ   18.01.1999 - 05.06.2008
   Konateľ   19.03.1999 - 28.11.2002

XXXXXX/XXXX Karol Konárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.11.1998
Vzťah XXXXXX/XXXX Karol Konárik ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.12.1993 - 03.11.1998

Monika Konáriková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Monika Konáriková ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.11.1998 - 06.09.2005

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Konateľ   30.12.1992 - 18.04.2000

Ing. Stanislav Líška

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Stanislav Líška ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Konateľ   27.03.2000 - 31.03.2004
   Konateľ   19.04.2000 - 28.11.2002
   Konateľ   27.03.2000 - 03.05.2004

Ing. Katarína Malová

Vzťah Ing. Katarína Malová ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Konateľ   01.04.2004 - 05.06.2008

Monika Maršáleková

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2008
Vzťah Monika Maršáleková ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.09.2005 - 05.06.2008

JUDr. Ján Mesiarik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.2010
Vzťah JUDr. Ján Mesiarik, , CSc. ku KK Company - Pivovary, s.r.o.
   Konateľ   29.11.1995 - 18.04.2000

PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.04.2001
IČO:  31 637 671
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah KK Company - Pivovary, s.r.o. ku PIVOVAR a SLADOVŇA GEMER, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.11.1998 - 31.03.2001

PIVOVAR Ilava, s.r.o.

IČO:  31 621 635
Adresa:  Pivovarská 58, Ilava, 01911, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah KK Company - Pivovary, s.r.o. ku PIVOVAR Ilava, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.05.2000 - 16.06.2008