AGROSTAV a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGROSTAV a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGROSTAV a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Božena Balková

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2002
Vzťah Božena Balková ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   25.03.1997 - 08.10.1997

Ing. Pavol Brtko

Vzťah Ing. Pavol Brtko ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.10.1997 - 12.01.2015

Ing. Jana Csomosová

Vzťah Ing. Jana Csomosová ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   10.07.1998 - 21.09.2002

Ing. Miroslav Donát

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.1997
Vzťah Ing. Miroslav Donát ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   18.12.1992 - 24.03.1997

Ing. Vladimír Dubec

Vzťah Ing. Vladimír Dubec ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1992 - 28.05.1995

Anna Falatová

Vzťahy Anna Falatová ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.06.1997 - 08.10.1997
   Predstaventvo   09.10.1997 - 12.01.2015

Ing. Vlasta Grajciarová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.03.2002
Vzťah Ing. Vlasta Grajciarová ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   09.10.1997 - 09.07.1998

Elena Grendárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.1997
Vzťah Elena Grendárová ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1992 - 03.06.1997

MVDr. Jozef Harvan

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.05.2011
Vzťah MVDr. Jozef Harvan ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   18.12.1992 - 28.05.1995

Ing. Zlatica Holubová

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.1997
Vzťah Ing. Zlatica Holubová ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   29.05.1995 - 08.10.1997

Elena Janeková

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.1997
Vzťah Elena Janeková ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1992 - 08.10.1997

Ing. Ján Jesenský

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2006
Vzťah Ing. Ján Jesenský ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   18.12.1992 - 28.05.1995

Ing. Dana Kubačková

Vzťah Ing. Dana Kubačková ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.10.1997 - 12.01.2015

Ing. Ľubomír Lettrich

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.1997
Vzťah Ing. Ľubomír Lettrich ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   18.12.1992 - 08.10.1997

Mária Ondráčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.1997
Vzťah Mária Ondráčková ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.05.1995 - 08.10.1997

Ing. Ján Ondrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.1997
Vzťah Ing. Ján Ondrík ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1992 - 08.10.1997

Ing. Ján Osadský

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.08.2016
Vzťah Ing. Ján Osadský ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   18.12.1992 - 28.05.1995

Peter Pivko

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Peter Pivko ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   09.10.1997 - 12.01.2015

Mária Rejmanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2015
Vzťah Mária Rejmanová ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.10.1997 - 12.01.2015

Ing. Stanislav Štúrik

Vzťah Ing. Stanislav Štúrik ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   25.03.1997 - 12.01.2015

JUDr. Milan Štúrik

Vzťah JUDr. Milan Štúrik ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   09.10.1997 - 21.09.2002

Ing. Vladimír Švehla, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.11.1997
Vzťah Ing. Vladimír Švehla, , CSc. ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   29.05.1995 - 08.10.1997

Ing. Jaroslav Tesák

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.03.1997
Vzťah Ing. Jaroslav Tesák ku AGROSTAV a.s.
   Predstaventvo   29.05.1995 - 24.03.1997

Blažena Vaňková

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.04.2009
Vzťah Blažena Vaňková ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1992 - 28.05.1995

JUDr. Vladimír Zajac

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.06.2015
Vzťah JUDr. Vladimír Zajac ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.10.1997 - 12.01.2015

Mgr. Igor Zanvit

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.2002
Vzťah Mgr. Igor Zanvit ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.10.1997 - 21.09.2002

Ing. Ján Zvrškovec

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2014
Vzťah Ing. Ján Zvrškovec ku AGROSTAV a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.05.1995 - 08.10.1997