PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Ivan Bablena

Vzťahy JUDr. Ivan Bablena ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Správca konkurznej podstaty   29.08.2007 - 20.09.2013
   Správca konkurznej podstaty   29.08.2007 - 12.09.2012

Anton Čižmárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.1995
Vzťah Anton Čižmárik ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   12.06.1992 - 05.06.1995

JUDr. Juraj Dubovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1996
Vzťah JUDr. Juraj Dubovský ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Člen dozorného orgánu   29.02.1996 - 16.06.1996

KARO, a.s. v likvidácii

IČO:  36 025 810
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, 97631, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze ku KARO, a.s. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.05.1998 - stále trvá

KK COMPANY-PIVOVARY s.r.o.

IČO:  31 577 601
Adresa:  Matuškova 49, Vlkanová, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze ku KK COMPANY-PIVOVARY s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.02.1996 - 16.06.1996

Jaroslav Krnáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.2010
Vzťah Jaroslav Krnáč ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   18.03.1997 - 11.05.1998

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťahy Ing. Ľubomír Lehoťan ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   29.02.1996 - 16.06.1996
   Člen dozorného orgánu   12.05.1998 - 19.01.1999

Ing. Stanislav Markuš, , CSc.

Vzťahy Ing. Stanislav Markuš, , CSc. ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.02.1996 - stále trvá
   Konateľ   22.10.1992 - 16.06.1996

Ing. Stanislav Markuš

Vzťah Ing. Stanislav Markuš ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   17.06.1996 - stále trvá

JUDr. Ján Mesiarik

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1996
Vzťah JUDr. Ján Mesiarik ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Člen dozorného orgánu   29.02.1996 - 16.06.1996

JUDr. Ján Mesiarik

Vzťah JUDr. Ján Mesiarik ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Člen dozorného orgánu   12.05.1998 - stále trvá

JUDr. Dagmar Mihálová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1996
Vzťah JUDr. Dagmar Mihálová ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Člen dozorného orgánu   29.02.1996 - 16.06.1996

Ing. Vladimír Poliak

Vzťahy Ing. Vladimír Poliak ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   29.02.1996 - 19.01.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.02.1996 - stále trvá

Ing. Vladimír Poliak

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2009
Vzťahy Ing. Vladimír Poliak ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   12.06.1992 - 28.02.1996
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.06.1992 - 28.02.1996

Ing. Jozefína Poliaková

Vzťahy Ing. Jozefína Poliaková ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   06.06.1995 - 28.02.1996
   Konateľ   17.06.1996 - 11.05.1998
   Člen dozorného orgánu   29.02.1996 - 16.06.1996
   Člen dozorného orgánu   12.05.1998 - stále trvá

Zuzana Puhallová

Vzťahy Zuzana Puhallová ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.10.1994 - stále trvá
   Konateľ   13.10.1994 - stále trvá

SEZAM spol. s r.o.

Vzťah PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze ku SEZAM spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.02.1996 - 16.06.1996

JUDr. Jozef Šimko

Vzťah JUDr. Jozef Šimko ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.02.1996 - 16.06.1996

Ing. Soňa Stiková

Vzťah Ing. Soňa Stiková ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Konateľ   12.05.1998 - stále trvá

ŠTÝL, spol. s r.o.

Vzťah PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze ku ŠTÝL, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.03.1997 - 11.05.1998

JUDr. Peter Tonhauser

Vzťah JUDr. Peter Tonhauser ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Správca konkurznej podstaty   09.10.2012 - stále trvá

JUDr. Iveta Tóthová

Vzťah JUDr. Iveta Tóthová ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Likvidátor   21.05.1999 - stále trvá

Ing. Stanislav Trgina

Vzťah Ing. Stanislav Trgina ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.03.1997 - 11.05.1998

Ing. Ján Žuffa

Vzťah Ing. Ján Žuffa ku PIVOVAR GEMER, spol. s r.o. v likvidácii v konkurze
   Člen dozorného orgánu   20.01.1999 - stále trvá