ABC spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Miroslav Halama

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.05.1994
Vzťah Ing. Miroslav Halama ku ABC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.02.1992 - 15.05.1994

Milan Mikoláš

Vzťahy Milan Mikoláš ku ABC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.02.1992 - 20.09.1994
   Konateľ   14.02.1992 - 20.09.1994

JUDr. Ján Mrázovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.05.1994
Vzťah JUDr. Ján Mrázovský ku ABC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.02.1992 - 15.05.1994

Jaroslav Rusňák

Vzťahy Jaroslav Rusňák ku ABC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.09.1994 - 12.01.2006
   Konateľ   21.09.1994 - 12.01.2006

S + S spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 14.08.2008
Vzťah ABC spol. s r.o. ku S + S spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.05.1993 - 13.08.2008

SLOVPROSPECT spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 14.05.2010
IČO:  31 568 335
Adresa:  Dolné Rudiny 1, Žilina, 01091, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah ABC spol. s r.o. ku SLOVPROSPECT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.07.1992 - 13.12.1992

Ing. Pavol Zuzic

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.05.1994
Vzťahy Ing. Pavol Zuzic ku ABC spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.02.1992 - 15.05.1994
   Konateľ   14.02.1992 - 15.05.1994