OLYMPIC a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OLYMPIC a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OLYMPIC a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ladislav Asványi

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2000
Vzťah Ing. Ladislav Asványi ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.10.1993 - 24.02.2000

Doc. Ing Oto Berger

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.01.2007
Vzťahy Doc. Ing Oto Berger ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.10.1993 - 17.01.2007
   Predstaventvo   12.01.2007 - 18.01.2007

Jaroslav Čaniga

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.01.2007
Vzťahy Jaroslav Čaniga ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 18.01.2007
   Člen dozorného orgánu   25.02.2000 - 17.01.2007

Ing. Jaroslav Čaniga

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2000
Vzťah Ing. Jaroslav Čaniga ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.10.1993 - 24.02.2000

Ing. Jozef Elšík

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.01.2007
Vzťahy Ing. Jozef Elšík ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   12.01.2007 - 18.01.2007
   Predstaventvo   26.10.1993 - 17.01.2007

Ing. Peter Gereg

Vzťah Ing. Peter Gereg ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   17.10.2008 - 13.04.2016

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Likvidátor   01.12.2014 - 14.04.2016

Ing. Ivan Kmotrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.06.2009
Vzťahy Ing. Ivan Kmotrík ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.10.1993 - 23.06.2009
   Predstaventvo   23.04.2009 - 24.06.2009

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   23.04.2009 - 13.04.2016

PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   23.04.2009 - 13.08.2014

Mária Kozáková

Vzťah Mária Kozáková ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   06.08.2014 - 13.04.2016

Ing. Karol Kvál

Vzťahy Ing. Karol Kvál ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   12.01.2007 - 17.10.2008
   Predstaventvo   12.01.2007 - 10.11.2008

RNDr. Milan Maštena

Vzťahy RNDr. Milan Maštena ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   12.01.2007 - 13.08.2014
   Predstaventvo   12.01.2007 - 06.08.2014

MEDIA TRADE spol. s r. o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Krížna 28, Bratislava, 81107, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah OLYMPIC a.s. v likvidácii ku MEDIA TRADE spol. s r. o.
   Jediný akcionár a.s.   11.11.2008 - 13.04.2016

Mária Mračnová

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.01.2007
Vzťahy Mária Mračnová ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 18.01.2007
   Člen dozorného orgánu   25.02.2000 - 17.01.2007

Dr. Mária Mračnová

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.02.2000
Vzťah Dr. Mária Mračnová ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.10.1993 - 24.02.2000

Helena Nemcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2008
Vzťahy Helena Nemcová ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 10.11.2008
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 17.10.2008

Ing. Viera Olijášová

Vzťah Ing. Viera Olijášová ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   23.04.2009 - 13.04.2016

Ing. Viera Olijášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2010
Vzťahy Ing. Viera Olijášová ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   23.04.2009 - 24.06.2009
   Člen dozorného orgánu   25.02.2000 - 23.06.2009

Ing. Darina Poláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.04.2016
Vzťah Ing. Darina Poláková ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   06.08.2014 - 13.04.2016

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   17.10.2008 - 13.04.2016

Ing. Peter Valo

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.2014
Vzťahy Ing. Peter Valo ku OLYMPIC a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 13.08.2014
   Člen dozorného orgánu   12.01.2007 - 06.08.2014