ABC IMPEX, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC IMPEX, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC IMPEX, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Milan Gono

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2010
Vzťahy Milan Gono ku ABC IMPEX, spol. s r.o.
   Konateľ   27.05.1993 - 26.03.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.1993 - 26.03.2010

Anna Kozinková

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.2013
Vzťahy Anna Kozinková ku ABC IMPEX, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.1993 - 26.03.2010
   Konateľ   27.05.1993 - 26.03.2010

Oĺga Kubáňová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2010
Vzťah Oĺga Kubáňová ku ABC IMPEX, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.05.1993 - 26.03.2010