VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ľubomír Čavojský

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2006
Vzťah Ing. Ľubomír Čavojský ku VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.03.1993 - 01.02.2006

Ing. Ľubomír Čavojský

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.2006
Vzťah Ing. Ľubomír Čavojský ku VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Likvidátor   06.05.2005 - 02.02.2006

Ing. Ľubomír Čavojský

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2006
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Ing. Ľubomír Čavojský ku VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   22.03.1993 - 01.02.2006

Ján Čepec

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2006
Vzťah Ján Čepec ku VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.03.1993 - 01.02.2006

Stanislava Gálová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2013
Vzťah Stanislava Gálová ku VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.03.1993 - 01.02.2006

Ing. Vladimír Hacaj

Vzťah Ing. Vladimír Hacaj ku VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.03.1993 - 01.02.2006

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.12.1994 - 01.02.2006

Dr. Milan Maštena

Vzťah Dr. Milan Maštena ku VS MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.12.1994 - 01.02.2006