ABC HOTEL s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC HOTEL s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC HOTEL s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Anton Ábel

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.1999
Vzťah Anton Ábel ku ABC HOTEL s.r.o.
   Konateľ   03.06.1992 - 30.12.1999

Ing. Radomír Durďák

Vzťahy Ing. Radomír Durďák ku ABC HOTEL s.r.o.
   Konateľ   31.12.1999 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.06.2010 - stále trvá

KASTEL, spol. s r.o.

IČO:  63 321 921
Adresa:  Lašovská 728, Valašské Meziříčí, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC HOTEL s.r.o. ku KASTEL, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.1999 - 24.06.2010

OSP Nitra š.p.

IČO:  neznáme
Adresa:  Levická 9, Nitra, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC HOTEL s.r.o. ku OSP Nitra š.p.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.1992 - 30.12.1999

Slovei spol. s r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Kubínska 70, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC HOTEL s.r.o. ku Slovei spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.1992 - 30.12.1999

JUDr. Ivan Strnad

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.06.2012
Vzťah JUDr. Ivan Strnad ku ABC HOTEL s.r.o.
   Konateľ   03.06.1992 - 30.12.1999

XAVER - Nitra, spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 31.12.2016
IČO:  34 123 610
Adresa:  Jazerná 10, Nitra, 94901, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah ABC HOTEL s.r.o. ku XAVER - Nitra, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.12.1999 - 30.12.2016