CHEMOLAK a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CHEMOLAK a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CHEMOLAK a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Juraj Baček

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.12.1994
Vzťah Ing. Juraj Baček ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   01.07.1993 - 26.12.1994

Róbert Bachratý

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2011
Vzťahy Róbert Bachratý ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.06.2006 - 01.06.2011
   Člen dozorného orgánu   02.06.2006 - 21.06.2011

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   02.07.2002 - 04.06.2015
   Predstaventvo   28.06.2012 - 01.07.2015
   Predstaventvo   02.07.2002 - 24.07.2012

JUDr. Vladimír Balaník

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2003
Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   15.02.1999 - 29.10.2003

Ing. Milan Balážik

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.11.1996
Vzťah Ing. Milan Balážik ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.1993 - 18.11.1996

Ing. Ivan Bednár

Vzťah Ing. Ivan Bednár ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   05.06.2015 - stále trvá

Ing. Tomáš Černický

Vzťah Ing. Tomáš Černický ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   05.06.2015 - stále trvá

Ing. Tomáš Černický

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2015
Vzťahy Ing. Tomáš Černický ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   20.06.2013 - 04.06.2015
   Predstaventvo   20.06.2013 - 01.07.2015

Chemolak Autotrans, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2005
IČO:  36 231 797
Adresa:  Továrenská 7, Smolenice, 91904, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah CHEMOLAK a.s. ku Chemolak Autotrans, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.04.1999 - 31.12.2004

Chemolak Secent, s.r.o.

IČO:  36 232 190
Adresa:  Továrenská 7, Smolenice, 91904, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah CHEMOLAK a.s. ku Chemolak Secent, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.01.2005 - stále trvá

Ing. Igor Chrvala

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2002
Vzťah Ing. Igor Chrvala ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.1993 - 17.08.1997

JUDr. Jarmila Doleželová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.02.2005
Vzťah JUDr. Jarmila Doleželová ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.1993 - 18.11.1996

Ing. Alojz Gálovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.11.1996
Vzťah Ing. Alojz Gálovič ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   24.04.1992 - 18.11.1996

Ing. Ján Galúsek

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.11.1993
Vzťah Ing. Ján Galúsek ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.04.1992 - 30.06.1993

Ing. Marián Gombík

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.08.2017
Vzťahy Ing. Marián Gombík ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.06.2014 - 02.08.2017
   Člen dozorného orgánu   02.06.2014 - 02.06.2017

Ing. Jozef Hodulík

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.06.2006
Vzťahy Ing. Jozef Hodulík ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.06.1999 - 02.06.2006
   Člen dozorného orgánu   03.06.1999 - 23.06.2006
   Člen dozorného orgánu   13.08.1999 - 29.10.2003

Ing. Pavel Hollý

Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.07.2003 - 20.06.2013
   Člen dozorného orgánu   30.05.2011 - 12.07.2013
   Člen dozorného orgánu   30.07.2003 - 21.06.2011
   Predstaventvo   02.07.2002 - 30.07.2003

prof.Ing. Milan Hronec, , DrSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.03.2001
Vzťah prof.Ing. Milan Hronec, , DrSc. ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   27.12.1994 - 18.11.1996

JUDr. Anna Hudáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2011
Vzťah JUDr. Anna Hudáková ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.07.2002 - 30.07.2003

Ing. Pavel Hudec

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.11.1996
Vzťah Ing. Pavel Hudec ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   01.07.1993 - 18.11.1996

IBA CHEMOLAK, s.r.o.

IČO:  45 380 589
Adresa:  Továrenská 7, Smolenice, 91904, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah CHEMOLAK a.s. ku IBA CHEMOLAK, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.03.2010 - stále trvá

Ing. Vratko Kaššovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.1993
Vzťah Ing. Vratko Kaššovič ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.04.1992 - 30.06.1993

Ing. Vladimír Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2002
Vzťah Ing. Vladimír Kováčik ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   01.07.1993 - 18.11.1996

Ing. Terézia Kysová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.2011
Vzťah Ing. Terézia Kysová ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   24.04.1992 - 30.06.1993

Ing. Alfonz Lukačin

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.05.1996
Vzťah Ing. Alfonz Lukačin ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.1993 - 26.12.1994

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   28.06.2012 - 04.06.2015
   Predstaventvo   28.06.2012 - 01.07.2015

Adriana Matysová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťah Adriana Matysová ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   28.06.2007 - 20.08.2009

Adriana Matysová

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.07.2012
Vzťahy Adriana Matysová ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   28.06.2007 - 28.06.2012
   Predstaventvo   28.06.2007 - 24.07.2012

Ing. Karol Melocík

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.10.2010
Vzťahy Ing. Karol Melocík ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   19.11.1996 - 29.10.2003
   Predstaventvo   02.07.2002 - 18.07.2007
   Predstaventvo   02.07.2002 - 28.06.2007

Ing. Eva Michalidesová

Vzťahy Ing. Eva Michalidesová ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.05.2011 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   12.06.2014 - 02.08.2017

Ing. Eva Michalidesová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.07.2014
Vzťahy Ing. Eva Michalidesová ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.08.1997 - 29.10.2003
   Člen dozorného orgánu   02.07.2002 - 21.06.2011
   Člen dozorného orgánu   02.07.2002 - 15.07.2014

Teodor Mráz

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.07.2014
Vzťahy Teodor Mráz ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2011 - 15.07.2014
   Člen dozorného orgánu   01.06.2011 - 01.06.2014

Miroslav Nídel

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.1993
Vzťah Miroslav Nídel ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.04.1992 - 30.06.1993

JUDr. Valéria Nidelová

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.2008
Vzťah JUDr. Valéria Nidelová ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.1993 - 18.11.1996

Ing. Ľuboš Obert

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2013
Vzťahy Ing. Ľuboš Obert ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   25.06.2009 - 12.07.2013
   Predstaventvo   28.06.2012 - 20.06.2013
   Predstaventvo   25.06.2009 - 24.07.2012

Ing. Ľuboš Obert

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2009
Vzťahy Ing. Ľuboš Obert ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   01.10.2008 - 25.06.2009
   Predstaventvo   01.10.2008 - 21.07.2009

Ing. Ľuboš Obert

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.07.2010
Vzťah Ing. Ľuboš Obert ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   25.06.2009 - 15.07.2010

Ing. Vladimír Pačai

Vzťah Ing. Vladimír Pačai ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.06.1995 - 18.11.1996

Miroslav Pavlík

Vzťah Miroslav Pavlík ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.06.2017 - stále trvá

Peter Pecha

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.08.1999
Vzťah Peter Pecha ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.11.1996 - 12.08.1999

Ing. Ferdinand Petrák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2009
Vzťah Ing. Ferdinand Petrák ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   18.08.1997 - 14.02.1999

Ing. Tomáš Redlich

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2011
Vzťah Ing. Tomáš Redlich ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   24.04.1992 - 30.06.1993

PhDr. Eduard Šebo

Vzťah PhDr. Eduard Šebo ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   19.11.1996 - 17.08.1997

Ing. Pavol Serina

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.11.1995
Vzťah Ing. Pavol Serina ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   24.04.1992 - 16.11.1995

Ing. Pavol Serina

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.1998
Vzťah Ing. Pavol Serina ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   17.11.1995 - 18.11.1996

Ing. Ľuboš Ševčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.04.2007
Vzťah Ing. Ľuboš Ševčík ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   19.11.1996 - 17.08.1997

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   02.07.2002 - 01.07.2015
   Predstaventvo   28.06.2012 - 04.06.2015
   Predstaventvo   02.07.2002 - 03.08.2005
   Predstaventvo   14.08.2002 - 29.10.2003
   Predstaventvo   21.07.2005 - 24.07.2012

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.2002
Vzťah Ing. Juraj Široký ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   19.11.1996 - 13.08.2002

Ing. Miroslav Siváček

Vzťahy Ing. Miroslav Siváček ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   30.07.2003 - 30.11.2004
   Predstaventvo   30.07.2003 - 16.12.2004

Ing. Jozef Šnegoň

Vzťahy Ing. Jozef Šnegoň ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.06.2013 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   20.06.2013 - 23.06.2016
   Člen dozorného orgánu   20.06.2013 - 13.08.2013

Ing. Peter Štefanička

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.2008
Vzťahy Ing. Peter Štefanička ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   21.07.2005 - 30.09.2008
   Predstaventvo   21.07.2005 - 08.10.2008

Ing. Roman Šustek

Vzťahy Ing. Roman Šustek ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   08.02.2005 - stále trvá
   Predstaventvo   28.06.2012 - 01.07.2015
   Predstaventvo   08.02.2005 - 03.08.2005
   Predstaventvo   21.07.2005 - 24.07.2012

RNDr. Peter Trenkler

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.08.2016
Vzťah RNDr. Peter Trenkler ku CHEMOLAK a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.1993 - 18.11.1996

TRITON Bratislava spol. s r. o.

  Spoločnosť zanikla 31.05.2008
IČO:  00 602 884
Adresa:  Mýtna 23, Bratislava, 81242, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah CHEMOLAK a.s. ku TRITON Bratislava spol. s r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.10.1992 - 30.05.2008

Ing. Vojtech Valent

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.2008
Vzťahy Ing. Vojtech Valent ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   24.04.1992 - 18.11.1996
   Predstaventvo   02.07.2002 - 21.07.2005
   Predstaventvo   23.01.2003 - 03.08.2005

Ing. Juraj Vlasák

Vzťah Ing. Juraj Vlasák ku CHEMOLAK a.s.
   Predstaventvo   01.07.1993 - 18.11.1996