Priemyselný park Štúrovo, a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Priemyselný park Štúrovo, a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Priemyselný park Štúrovo, a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jozef Adamčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2011
Vzťah Ing. Jozef Adamčík ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

prof. Ing. Július Alexy

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah prof. Ing. Július Alexy ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

Prof.Ing. Július Alexy, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.05.2005
Vzťah Prof.Ing. Július Alexy, , CSc. ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   08.08.1995 - 19.12.1996

Hakan Andréasson

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.2008
Vzťahy Hakan Andréasson ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.06.2004 - 29.12.2008
   Člen dozorného orgánu   15.06.2004 - 25.11.2008

Vladimír Augustín

Vzťah Vladimír Augustín ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   08.08.1995 - 19.12.1996

Ing. Iveta Bartošovičová

Vzťah Ing. Iveta Bartošovičová ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   30.11.1994 - 19.12.1996

Alan Baudant

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2012
Vzťahy Alan Baudant ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.2009 - 09.03.2012
   Člen dozorného orgánu   15.10.2009 - 20.03.2012

Ing. Vladimír Bendík

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.04.2006
Vzťahy Ing. Vladimír Bendík ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   08.08.1995 - 19.12.1996
   Predstaventvo   25.03.1992 - 02.09.1993

Zsolt Bindics

Vzťahy Zsolt Bindics ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   09.03.2012 - 17.05.2012
   Člen dozorného orgánu   09.03.2012 - 27.06.2012

Ing. Zsolt Bindics

Vzťah Ing. Zsolt Bindics ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   18.05.2012 - stále trvá

Štefan Családi

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Štefan Családi ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

Zsolt Családi

Vzťahy Zsolt Családi ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   09.03.2012 - 02.01.2014
   Predstaventvo   09.03.2012 - 25.07.2013

Ing. Zsolt Családi

Vzťah Ing. Zsolt Családi ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   21.06.2013 - stále trvá

Ing. Lilla Csipaková

Vzťahy Ing. Lilla Csipaková ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.2010 - 09.03.2012
   Člen dozorného orgánu   30.06.2010 - 20.03.2012

Ing. Edita Dejczöová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.04.1999
Vzťah Ing. Edita Dejczöová ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   30.11.1994 - 07.04.1999

Ing. Jozef Draškóczy

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.06.2014
Vzťah Ing. Jozef Draškóczy ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   03.09.1993 - 19.12.1996

Ing. Ján Ducký

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.08.1995
Vzťahy Ing. Ján Ducký ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1993 - 29.11.1994
   Predstaventvo   30.11.1994 - 07.08.1995

Agnesa Dudášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.07.2010
Vzťahy Agnesa Dudášová ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   08.04.2005 - 08.04.2010
   Člen dozorného orgánu   08.04.2005 - 26.07.2010

East Paper, spol. s r.o.

IČO:  36 576 921
Adresa:  Rastislavova 98, Košice, 04346, Slovenská republika
Okolie:  15 subjektov
Vzťah Priemyselný park Štúrovo, a. s. ku East Paper, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.02.2004 - 23.02.2011

Ing. Jindřich Faltys

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Ing. Jindřich Faltys ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   25.03.1992 - 02.09.1993

Ing. Renáta Faltysová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.1994
Vzťah Ing. Renáta Faltysová ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 29.11.1994

Vojtech Forró

Vzťahy Vojtech Forró ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   09.03.2012 - 21.06.2013
   Predstaventvo   09.03.2012 - 25.07.2013

Vojtech Forró

Vzťah Vojtech Forró ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   21.06.2013 - stále trvá

Ferdinand Fuhrmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2012
Vzťahy Ferdinand Fuhrmann ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   23.05.2006 - 09.11.2011
   Predstaventvo   23.05.2006 - 09.03.2012
   Predstaventvo   24.10.2011 - 20.03.2012

Ing. Eduard Haderka

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Ing. Eduard Haderka ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   25.03.1992 - 02.09.1993

Anders Haglund

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.08.1999
Vzťah Anders Haglund ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   08.04.1999 - 29.08.1999

Anders Haglund

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.04.1999
Vzťah Anders Haglund ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   11.09.1997 - 07.04.1999

Ing. Tibor Hammerschmidt

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2005
Vzťahy Ing. Tibor Hammerschmidt ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   08.04.2005 - 21.06.2005
   Člen dozorného orgánu   20.12.1996 - 20.06.2005

John Hiscock

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2012
Vzťahy John Hiscock ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.11.2008 - 15.10.2009
   Člen dozorného orgánu   25.11.2008 - 29.12.2009
   Predstaventvo   15.10.2009 - 20.03.2012
   Predstaventvo   15.10.2009 - 09.03.2012

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1993 - 07.08.1995
   Predstaventvo   08.08.1995 - 19.12.1996

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.09.1997
Vzťah JUDr. Miroslav Hrabovský ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.1996 - 10.09.1997

JUDr. Anna Hudáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2011
Vzťah JUDr. Anna Hudáková ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.1996 - 10.09.1997

Ing. Karol Jirsák

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.04.1999
Vzťah Ing. Karol Jirsák ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.1996 - 07.04.1999

Ján Kajtár

Vzťahy Ján Kajtár ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   09.03.2012 - 17.05.2012
   Predstaventvo   09.03.2012 - 27.06.2012

Ing. Tibor Kápostáš

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.1994
Vzťah Ing. Tibor Kápostáš ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 29.11.1994

KB Paper, s.r.o.

Vzťah Priemyselný park Štúrovo, a. s. ku KB Paper, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.02.2004 - 28.01.2011

Ruben Kemény, nar. 5.8.1944

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.08.1999
Vzťah Ruben Kemény, nar. 5.8.1944 ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   11.09.1997 - 29.08.1999

Ulf Kilander

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.04.1999
Vzťah Ulf Kilander ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   11.09.1997 - 07.04.1999

Mgr. Henrieta Kissová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.09.2004
Vzťahy Mgr. Henrieta Kissová ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   15.06.2004 - 28.09.2004
   Člen dozorného orgánu   30.08.1999 - 27.09.2004

Ing. Jozef Klanduch, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Ing. Jozef Klanduch, , CSc. ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

Ing. Rudolf Klučka

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Ing. Rudolf Klučka ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

Ing. Alexander Koprda

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.09.2004
Vzťahy Ing. Alexander Koprda ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   13.09.2001 - 27.09.2004
   Predstaventvo   15.06.2004 - 28.09.2004

Ing. Juraj Kučera, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.12.2013
Vzťah Ing. Juraj Kučera, , CSc. ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   25.03.1992 - 10.09.1997

Ľuboš Lopatka

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2005
Vzťahy Ľuboš Lopatka ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   27.04.2005 - 21.06.2005
   Predstaventvo   08.04.1999 - 20.06.2005

Ing. Ľuboš Lopatka

Vzťahy Ing. Ľuboš Lopatka ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   27.04.2005 - 27.02.2006
   Predstaventvo   27.04.2005 - 10.02.2006

Ing. Ján Máčai

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Ing. Ján Máčai ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

Ing. Mária Machová

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2000
Vzťah Ing. Mária Machová ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   08.08.1995 - 19.12.1996

Ing. Mária Machová, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.1999
Vzťah Ing. Mária Machová, , CSc. ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   20.12.1996 - 10.09.1997

JUDr. Ing. Jozef Majský

Vzťahy JUDr. Ing. Jozef Majský ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   30.11.1994 - 07.08.1995
   Predstaventvo   03.09.1993 - 29.11.1994

Ing. Július Mihály

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Ing. Július Mihály ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   25.03.1992 - 02.09.1993

MIOBAL, spol. s r.o. - v likvidácii

  Spoločnosť zanikla 10.05.2005
IČO:  31 694 691
Adresa:  Priemyselná 7, Michalovce, 07101, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťah Priemyselný park Štúrovo, a. s. ku MIOBAL, spol. s r.o. - v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.01.1998 - 09.05.2005

Ing. Ján Morvai

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.08.1995
Vzťah Ing. Ján Morvai ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   25.03.1992 - 07.08.1995

JUDr. Ivo Nesrovnal

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.09.2012
Vzťah JUDr. Ivo Nesrovnal ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   11.09.1997 - 07.04.1999

Ing. Ladislav Nyíri

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Ing. Ladislav Nyíri ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

PhDr. František Okruhlica, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.1996
Vzťah PhDr. František Okruhlica, , CSc. ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   03.09.1993 - 19.12.1996

JUDr. Ján Oravec

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah JUDr. Ján Oravec ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

Pentti Kaveli Pärssinen

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2001
Vzťah Pentti Kaveli Pärssinen ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   08.04.1999 - 12.09.2001

Ing. Ferdinand Petrák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2009
Vzťah Ing. Ferdinand Petrák ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   20.12.1996 - 10.09.1997

Sven Torbjörn Pettersson

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.07.2006
Vzťahy Sven Torbjörn Pettersson ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   27.04.2005 - 23.05.2006
   Člen dozorného orgánu   27.04.2005 - 17.07.2006
   Člen dozorného orgánu   27.04.2005 - 21.06.2005
   Člen dozorného orgánu   13.09.2001 - 20.06.2005

Dirk Marcel Antoon Poot

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.2008
Vzťahy Dirk Marcel Antoon Poot ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   10.02.2006 - 17.07.2006
   Predstaventvo   10.02.2006 - 29.12.2008
   Predstaventvo   23.05.2006 - 25.11.2008

Ing. Gustáv Rásztokay

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.1993
Vzťah Ing. Gustáv Rásztokay ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.1992 - 02.09.1993

RECOPAP, s.r.o.

IČO:  35 877 251
Adresa:  Bratislavská 18, Zohor, 90051, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah Priemyselný park Štúrovo, a. s. ku RECOPAP, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.03.2004 - 01.02.2011

Dipl. Ing. Reinhard Rudolf Reiter, , MBA

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2012
Vzťahy Dipl. Ing. Reinhard Rudolf Reiter, , MBA ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   25.11.2008 - 20.03.2012
   Predstaventvo   25.11.2008 - 09.03.2012

Ladislav Repka

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.1996
Vzťah Ladislav Repka ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   30.11.1994 - 19.12.1996

Lars Richardson

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.04.1999
Vzťah Lars Richardson ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   11.09.1997 - 07.04.1999

Tomáš Šabatka

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2001
Vzťah Tomáš Šabatka ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   08.04.1999 - 12.09.2001

Ing. Blažena Sebenská

Vzťah Ing. Blažena Sebenská ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   09.03.2012 - stále trvá

Dr. Eduard Šebo

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.02.2006
Vzťah Dr. Eduard Šebo ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   20.12.1996 - 10.09.1997

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   03.09.1993 - 07.08.1995
   Predstaventvo   20.12.1996 - 10.09.1997

Ing. Marián Slovák

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.04.1999
Vzťah Ing. Marián Slovák ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   11.09.1997 - 07.04.1999

Slovpaper Recycling s.r.o.

Vzťah Priemyselný park Štúrovo, a. s. ku Slovpaper Recycling s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.03.2009 - 25.01.2011

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

IČO:  36 531 359
Adresa:  Továrenská 1, Štúrovo, 94303, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah Priemyselný park Štúrovo, a. s. ku Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   10.10.2002 - 07.01.2011

Ing. Ján Šóky

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.08.1995
Vzťah Ing. Ján Šóky ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   25.03.1992 - 07.08.1995

Ruud van der Steeg

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.07.2006
Vzťahy Ruud van der Steeg ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   29.06.2001 - 17.07.2006
   Predstaventvo   29.06.2001 - 23.05.2006

Franz Strigl

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.03.2012
Vzťahy Franz Strigl ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   25.11.2008 - 09.03.2012
   Člen dozorného orgánu   25.11.2008 - 20.03.2012

Ing. Eugen Szabó

Vzťahy Ing. Eugen Szabó ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   12.03.2007 - 29.12.2009
   Predstaventvo   12.03.2007 - 15.10.2009

Mgr. Elena Szabóová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2001
Vzťah Mgr. Elena Szabóová ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   30.08.1999 - 12.09.2001

Bálint Szigeti

Vzťah Bálint Szigeti ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   09.03.2012 - stále trvá

László Szigeti

Vzťah László Szigeti ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   17.05.2012 - stále trvá

Ing. Mária Tosecká

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.03.2002
Vzťah Ing. Mária Tosecká ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1993 - 29.11.1994

Tibor Tóth

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.04.1997
Vzťah Tibor Tóth ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   25.03.1992 - 02.09.1993

Ing. Miroslav Uhrin

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.11.2006
Vzťahy Ing. Miroslav Uhrin ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   15.06.2004 - 23.05.2006
   Predstaventvo   15.06.2004 - 17.07.2006

PhDr. Anton Vačko

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2007
Vzťahy PhDr. Anton Vačko ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   23.05.2006 - 30.04.2007
   Predstaventvo   23.05.2006 - 12.03.2007

Ruud van der Steeg

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.12.2008
Vzťahy Ruud van der Steeg ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2006 - 25.11.2008
   Člen dozorného orgánu   23.05.2006 - 29.12.2008

Ing. Zoltán Vašš

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.05.2010
Vzťah Ing. Zoltán Vašš ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   30.11.1994 - 19.12.1996

Ing. Juraj Vlasák

Vzťah Ing. Juraj Vlasák ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Člen dozorného orgánu   03.09.1993 - 29.11.1994

Ing. Zita Ženišová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.09.1997
Vzťah Ing. Zita Ženišová ku Priemyselný park Štúrovo, a. s.
   Predstaventvo   08.08.1995 - 10.09.1997