NAFTA a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má NAFTA a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má NAFTA a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Doc.Ing. Peter Baláž, , CSc.

Vzťah Doc.Ing. Peter Baláž, , CSc. ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.1996 - 13.07.1999

Ing. Michal Baraník, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.1994
Vzťah Ing. Michal Baraník, , CSc. ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 14.06.1994

Prof.Ing. Michal Baraník

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.11.1993
Vzťah Prof.Ing. Michal Baraník ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Pavel Blanárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2007
Vzťah Ing. Pavel Blanárik ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2005 - 30.06.2006

Ing. Milan Blažek

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.2001
Vzťah Ing. Milan Blažek ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   29.01.1999 - 06.12.1999

Dr. Ing. Georg Boor

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2005
Vzťahy Dr. Ing. Georg Boor ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   07.08.2002 - 14.09.2005
   Predstaventvo   07.08.2002 - 03.10.2005

Mgr. Bohuslav Brendza

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2003
Vzťahy Mgr. Bohuslav Brendza ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2000 - 22.09.2002
   Člen dozorného orgánu   27.04.2000 - 04.09.2003

Ing. Libor Briška

Vzťahy Ing. Libor Briška ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1999 - 22.09.2002
   Predstaventvo   21.10.1999 - 07.08.2002

Ing. Anna Bubeníková

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2007
Vzťah Ing. Anna Bubeníková ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.10.1999 - 06.12.1999

Ing. arch. Ladislav Bukran

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.2009
Vzťah Ing. arch. Ladislav Bukran ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.06.1994 - 14.03.1995

JUDr. Bruno Čanády

Vzťah JUDr. Bruno Čanády ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.11.2004 - 30.06.2006

Ing. Jozef Čechovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.12.1999
Vzťah Ing. Jozef Čechovič ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   01.08.1997 - 06.12.1999

Ing. Jozef Čechovič

Vzťah Ing. Jozef Čechovič ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   15.10.1996 - 31.07.1997

Jean - Jacques Ciazynski

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2006
Vzťah Jean - Jacques Ciazynski ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   05.06.2006 - 30.06.2006

Ing. Miloslav Čurilla

Vzťah Ing. Miloslav Čurilla ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2000 - 15.02.2002

Louis de Fouchecour

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.07.2009
Vzťahy Louis de Fouchecour ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   14.09.2005 - 10.11.2005
   Predstaventvo   14.10.2005 - 08.06.2006
   Predstaventvo   14.10.2005 - 05.06.2006

Ing. Arpád Demko

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2004
Vzťah Ing. Arpád Demko ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   29.01.1999 - 17.07.2000

Ing. Pavol Dudáč

Vzťah Ing. Pavol Dudáč ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   01.08.1997 - 28.01.1999

Ing. Branislav Ďurajka

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.09.2010
Vzťahy Ing. Branislav Ďurajka ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2000 - 22.09.2002
   Člen dozorného orgánu   27.04.2000 - 04.09.2003

Ing. Vlastimil Formánek

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.09.2002
Vzťah Ing. Vlastimil Formánek ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   18.07.2000 - 22.09.2002

Ing. Vlastimil Formánek

Vzťah Ing. Vlastimil Formánek ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   14.06.2000 - 07.08.2002

Ing. Vincent Gerthoffer

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.01.2010
Vzťah Ing. Vincent Gerthoffer ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   01.08.1997 - 28.01.1999

Ing. Juraj Görner

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.10.1996
Vzťah Ing. Juraj Görner ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.07.1996 - 14.10.1996

Jean Grandin

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2004
Vzťahy Jean Grandin ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   07.08.2002 - 25.10.2004
   Predstaventvo   07.08.2002 - 21.10.2002
   Predstaventvo   07.08.2002 - 10.05.2004

Ing. Juraj Grebáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.09.2006
Vzťah Ing. Juraj Grebáč ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   12.05.1997 - 28.01.1999

RNDr. Štefan Hodáň

Vzťah RNDr. Štefan Hodáň ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   02.11.1993 - 28.01.1999

Štefan Holán

Vzťah Štefan Holán ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.1996 - 13.07.1999

Ing. Ján Holčík, , CSc.

Vzťahy Ing. Ján Holčík, , CSc. ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   21.10.1999 - 07.08.2002
   Predstaventvo   18.07.2000 - 22.09.2002

Ing. Ján Holčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.08.2015
Vzťah Ing. Ján Holčík ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1999 - 17.07.2000

Ing. Martin Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2012
Vzťah Ing. Martin Hollý ku NAFTA a.s.
   Prokurista   31.01.2006 - 30.06.2006

Dr. Ing. Klaus Homann

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.10.2004
Vzťahy Dr. Ing. Klaus Homann ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.02.2002 - 30.07.2004
   Člen dozorného orgánu   15.02.2002 - 26.10.2004

Ing. Juraj Horváth

Vzťah Ing. Juraj Horváth ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2003 - 30.06.2006

Ing. Rastislav Jamrich

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2002
Vzťah Ing. Rastislav Jamrich ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2000 - 15.02.2002

Ing. Pavol Janočko

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2004
Vzťahy Ing. Pavol Janočko ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2000 - 22.09.2002
   Člen dozorného orgánu   25.05.2000 - 04.09.2003
   Predstaventvo   01.08.1997 - 18.06.2000

Irena Jenčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.07.1999
Vzťah Irena Jenčová ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.07.1996 - 13.07.1999

Ing. Ján Jurga

Vzťah Ing. Ján Jurga ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1999 - 17.07.2000

Ing. Mikuláš Kačaljak

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.04.2017
Vzťah Ing. Mikuláš Kačaljak ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2003 - 29.01.2004

Ing. Ľudovít Kaník

Vzťah Ing. Ľudovít Kaník ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.10.1999 - 18.06.2000

Ing. Ján Kasper

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2005
Vzťahy Ing. Ján Kasper ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.05.2000 - 04.09.2003
   Člen dozorného orgánu   19.06.2000 - 22.09.2002
   Člen dozorného orgánu   20.10.1999 - 06.12.1999
   Predstaventvo   07.12.1999 - 18.06.2000

JUDr. Pavol Kendra

Vzťah JUDr. Pavol Kendra ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.03.1995 - 18.07.1995

Ing. Pavol Kinčeš

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.2006
Vzťah Ing. Pavol Kinčeš ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.10.1999 - 06.12.1999

Ing. Danka Kocáková

Vzťah Ing. Danka Kocáková ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.10.1999 - 06.12.1999

JUDr. Zuzana Kokavcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2015
Vzťah JUDr. Zuzana Kokavcová ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2003 - 30.06.2006

Mgr. Peter Konc

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.01.2010
Vzťah Mgr. Peter Konc ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   12.05.1997 - 31.07.1997

Ing. Peter Končier

Vzťah Ing. Peter Končier ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Jozef Kováč

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.09.2002
Vzťah Ing. Jozef Kováč ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   22.01.2001 - 22.09.2002

RNDr. Jozef Kováč

Vzťah RNDr. Jozef Kováč ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   18.07.2000 - 21.01.2001

RNDr. Jozef Kováč

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2013
Vzťah RNDr. Jozef Kováč ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   14.06.2000 - 07.08.2002

Štefan Kovárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.11.2004
Vzťah Štefan Kovárik ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Pavol Krajč

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2015
Vzťah Ing. Pavol Krajč ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.07.1999 - 19.10.1999

Ing. Michal Krajčovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2015
Vzťah Ing. Michal Krajčovič ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Bohumil Kratochvíl

Vzťah Ing. Bohumil Kratochvíl ku NAFTA a.s.
   Prokurista   31.01.2006 - 30.06.2006

Bruno Leray

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2006
Vzťahy Bruno Leray ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   10.05.2004 - 30.06.2006
   Predstaventvo   10.05.2004 - 10.11.2005

Ing. Tibor Marcinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.06.2000
Vzťah Ing. Tibor Marcinka ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.1999 - 18.06.2000

Ing. Igor Matiašovský

Vzťah Ing. Igor Matiašovský ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 14.03.1995

Ing. Miroslav Michálek

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2012
Vzťah Ing. Miroslav Michálek ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   02.11.1993 - 28.01.1999

Ing. Eva Michalidesová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.1995
Vzťah Ing. Eva Michalidesová ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.06.1994 - 14.03.1995

Ing. Jozef Mihalik

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2006
Vzťah Ing. Jozef Mihalik ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.1999 - 18.06.2000

Ing. Viliam Mikuláš

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.07.2000
Vzťah Ing. Viliam Mikuláš ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   07.12.1999 - 17.07.2000

Ing. Ivan Mišík

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.1995
Vzťah Ing. Ivan Mišík ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 14.03.1995

Ing. Ivan Mišík

Vzťah Ing. Ivan Mišík ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.07.1996 - 14.10.1996

Ing. Gerhard Möllemann

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2007
Vzťah Ing. Gerhard Möllemann ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.11.2004 - 30.06.2006

NAFTA a.s.

IČO:  36 286 192
Adresa:  Votrubova 1, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  82 subjektov
Vzťah NAFTA a.s. ku NAFTA a.s.
   Jediný akcionár a.s.   16.03.2006 - 30.06.2006

Nafta Exploration s.r.o.

IČO:  36 679 020
Adresa:  900, Plavecký Štvrtok, 90068, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah NAFTA a.s. ku Nafta Exploration s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.09.2006 - stále trvá

NAFTA GBELY motokros team Slovakia

Vzťah NAFTA a.s. ku NAFTA GBELY motokros team Slovakia
   Zakladateľ   18.10.2005 - stále trvá

Ľubomír Novák

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2006
Vzťah Ľubomír Novák ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2005 - 30.06.2006

NSG Technology, a.s.

IČO:  36 225 789
Adresa:  Okružná 3239, Modra, 90001, Slovenská republika
Okolie:  32 subjektov
Vzťah NAFTA a.s. ku NSG Technology, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   13.08.2002 - 09.05.2005

Ing. Anton Olexa

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.1997
Vzťah Ing. Anton Olexa ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 31.07.1997

RNDr.Ing. Anton Olexa

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.11.1993
Vzťah RNDr.Ing. Anton Olexa ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Jozef Pagáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.04.2005
Vzťahy Ing. Jozef Pagáč ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   18.07.2000 - 22.09.2002
   Predstaventvo   14.06.2000 - 25.11.2003

Ing. Peter Podolay

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.04.2007
Vzťah Ing. Peter Podolay ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.01.2004 - 30.06.2006

JUDr. Ľubomír Polák

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.06.2000
Vzťah JUDr. Ľubomír Polák ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.1999 - 18.06.2000

Ing. Michal Polaščín

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.06.2000
Vzťah Ing. Michal Polaščín ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   02.11.1993 - 31.07.1997

Ing. Ján Prachár

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.11.1993
Vzťah Ing. Ján Prachár ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Ján Prachár

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2007
Vzťah Ing. Ján Prachár ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   02.11.1993 - 11.05.1997

Ing. Peter Prokopčák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.1997
Vzťah Ing. Peter Prokopčák, , CSc. ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 14.06.1994

Ing. Karol Rakovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2015
Vzťah Ing. Karol Rakovský ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   15.10.1996 - 06.12.1999

Ing. Dušan Randuška, , MBA

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2002
Vzťah Ing. Dušan Randuška, , MBA ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.02.2002 - 27.09.2002

Ing. Milan Rehák

Vzťah Ing. Milan Rehák ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.07.1995 - 14.10.1996

Ing. Jana Reháková

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.07.2005
Vzťahy Ing. Jana Reháková ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 28.07.2005
   Člen dozorného orgánu   19.07.2001 - 22.09.2002

Ing. Jarmila Répássyová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.2008
Vzťah Ing. Jarmila Répássyová ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.12.1999 - 17.01.2000

Vladimír Režný

Vzťah Vladimír Režný ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   29.01.1999 - 06.12.1999

Alain Rossignol

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2005
Vzťahy Alain Rossignol ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   16.12.2004 - 03.10.2005
   Predstaventvo   16.12.2004 - 14.09.2005
   Predstaventvo   16.12.2004 - 10.01.2005
   Predstaventvo   07.08.2002 - 09.02.2004

Ing. Alain Rossignol

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2004
Vzťahy Ing. Alain Rossignol ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   07.08.2002 - 16.12.2004
   Predstaventvo   07.08.2002 - 15.12.2004

Ing. Rudolf Rudinec, , DrSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.1997
Vzťah Ing. Rudolf Rudinec, , DrSc. ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 31.07.1997

Ing. Rudolf Rudinec, , DrSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.1994
Vzťah Ing. Rudolf Rudinec, , DrSc. ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Ján Rusnák

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.11.1993
Vzťah Ing. Ján Rusnák ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.03.1992 - 01.11.1993

Dr. Ing. Achim Saul

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2004
Vzťahy Dr. Ing. Achim Saul ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   07.08.2002 - 09.11.2004
   Predstaventvo   07.08.2002 - 01.12.2004
   Predstaventvo   07.08.2002 - 21.10.2002

Ing. Emil Ščepko

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.10.1996
Vzťahy Ing. Emil Ščepko ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 14.10.1996
   Predstaventvo   23.03.1992 - 01.11.1993

Peter Šefara

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2007
Vzťah Peter Šefara ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2005 - 30.06.2006

Ing. Igor Šipula

Vzťah Ing. Igor Šipula ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.01.2004 - 30.06.2006

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.07.1999 - 19.10.1999

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 14.10.1996

Ing. Ladislav Sklenár, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2005
Vzťah Ing. Ladislav Sklenár, , CSc. ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.10.1999 - 17.01.2000

Ing. Ivan Slezák

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2002
Vzťah Ing. Ivan Slezák ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.08.1997 - 18.07.2001

Slovenská vrtná spoločnosť, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2006
IČO:  36 225 886
Adresa:  Zastávka 2103, Gbely, 90845, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťah NAFTA a.s. ku Slovenská vrtná spoločnosť, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   17.09.2002 - 30.06.2006

Ing. Milan Sokol

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.07.2005
Vzťahy Ing. Milan Sokol ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.11.1993 - 31.07.1997
   Predstaventvo   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Alexander Spies

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2007
Vzťah Ing. Alexander Spies ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   14.09.2005 - 30.06.2006

Ing. Peter Stachovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.02.2011
Vzťah Ing. Peter Stachovič ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.03.1995 - 18.07.1995

START AUTOMATION spol. s r.o.

IČO:  17 642 744
Adresa:  Radlinského 2751, Malacky, 90101, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah NAFTA a.s. ku START AUTOMATION spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.09.1995 - 07.08.2009

Ing. Jana Strašková

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.02.2006
Vzťah Ing. Jana Strašková ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.08.1997 - 18.07.2001

Ľuboš Štrba

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2006
Vzťah Ľuboš Štrba ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.03.1995 - 22.07.1996

Ing. Pavol Suchodolský

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.1996
Vzťah Ing. Pavol Suchodolský ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.03.1995 - 18.07.1995

Ing. Peter Suchovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.07.2005
Vzťahy Ing. Peter Suchovský ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.08.1997 - 22.09.2002
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 25.06.2005
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 28.07.2005

Ing. Marta Tomčíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.1997
Vzťahy Ing. Marta Tomčíková ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.03.1992 - 01.11.1993
   Predstaventvo   02.11.1993 - 18.07.1995

Ing. Jozef Trčka, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.08.2002
Vzťah Ing. Jozef Trčka, , CSc. ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   23.03.1992 - 01.11.1993

JUDr. Rudolf Trella

Vzťah JUDr. Rudolf Trella ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.1996 - 19.10.1999

Ing. Ľubomír Trnka

Vzťah Ing. Ľubomír Trnka ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.07.1995 - 14.10.1996

Ing. Ľubomír Vážny

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.09.2003
Vzťah Ing. Ľubomír Vážny ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   15.10.1996 - 11.05.1997

Ing. Jozef Vlčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.11.1993
Vzťah Ing. Jozef Vlčák ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.03.1992 - 01.11.1993

Ing. Petr Volný

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.1999
Vzťah Ing. Petr Volný ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.1996 - 19.10.1999

Ing. Bernd Wagner

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.01.2004
Vzťah Ing. Bernd Wagner ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.09.2002 - 29.01.2004

Bernd Wagner

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2009
Vzťahy Bernd Wagner ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.07.2004 - 03.11.2004
   Člen dozorného orgánu   30.07.2004 - 19.11.2004

Ing. Bernd Wagner

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.12.2009
Vzťahy Ing. Bernd Wagner ku NAFTA a.s.
   Predstaventvo   09.11.2004 - 30.06.2006
   Predstaventvo   09.11.2004 - 16.12.2004

Mgr. Ivan Weiss

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2010
Vzťah Mgr. Ivan Weiss ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.07.1999 - 19.10.1999

Ing. Miroslav Zachar

Vzťah Ing. Miroslav Zachar ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.07.1995 - 14.10.1996

Ing. Drahomír Zajíček

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.07.2005
Vzťahy Ing. Drahomír Zajíček ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 28.07.2005
   Člen dozorného orgánu   25.06.2001 - 25.06.2005
   Člen dozorného orgánu   19.07.2001 - 22.09.2002

Združenie pre doplnkové poistenie

Vzťah NAFTA a.s. ku Združenie pre doplnkové poistenie
   Zakladateľ   19.07.2005 - stále trvá

Doc. Ing. Zdenek Žídek

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.10.1999
Vzťah Doc. Ing. Zdenek Žídek ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.1996 - 19.10.1999

Ing. Jaroslav Živica

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.11.2004
Vzťahy Ing. Jaroslav Živica ku NAFTA a.s.
   Člen dozorného orgánu   05.09.2003 - 19.11.2004
   Člen dozorného orgánu   03.11.2004 - 20.11.2004