Ability Development SK, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ability Development SK, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Ability Development SK, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ability Development, a.s.

Vzťah Ability Development SK, a.s. ku Ability Development, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   17.11.2006 - 30.11.2006

Ing. Miroslav Doležal, , CSc.

Vzťah Ing. Miroslav Doležal, , CSc. ku Ability Development SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.01.2003 - 31.03.2007

Ing. Martin Kotuliak

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťahy Ing. Martin Kotuliak ku Ability Development SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.01.2003 - 29.06.2006
   Člen dozorného orgánu   01.01.2003 - 12.07.2006

Ing. Peter Kotuliak

Vzťah Ing. Peter Kotuliak ku Ability Development SK, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2003 - 31.03.2007

Ing. Norbert Lacko

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2006
Vzťahy Ing. Norbert Lacko ku Ability Development SK, a.s.
   Predstaventvo   01.08.2003 - 12.07.2006
   Predstaventvo   01.08.2003 - 29.06.2006

Ing. Jozef Mokrý

Vzťah Ing. Jozef Mokrý ku Ability Development SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.06.2006 - 31.03.2007

Miroslav Novák

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2017
Vzťah Miroslav Novák ku Ability Development SK, a.s.
   Predstaventvo   29.06.2006 - 31.03.2007

Ing. Ľuboš Petrík

Vzťah Ing. Ľuboš Petrík ku Ability Development SK, a.s.
   Predstaventvo   29.06.2006 - 31.03.2007

Ing. Vladimír Raučina

Vzťah Ing. Vladimír Raučina ku Ability Development SK, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2003 - 14.08.2003

Ing. Roman Roštár

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2010
Vzťahy Ing. Roman Roštár ku Ability Development SK, a.s.
   Predstaventvo   01.01.2003 - 29.06.2006
   Predstaventvo   01.01.2003 - 12.07.2006

Jana Slížová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2007
Vzťah Jana Slížová ku Ability Development SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.06.2006 - 31.03.2007

Ing. Bohuslav Štepán

Vzťahy Ing. Bohuslav Štepán ku Ability Development SK, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.01.2003 - 29.06.2006
   Člen dozorného orgánu   01.01.2003 - 12.07.2006