AA + D združenie, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA + D združenie, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA + D združenie, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Martin Barbierik

Vzťahy Ing. Martin Barbierik ku AA + D združenie, s.r.o.
   Konateľ   23.10.1995 - 14.07.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.1995 - 14.07.1999

Ing. Stanislav Cesnek

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.06.2004
Vzťah Ing. Stanislav Cesnek ku AA + D združenie, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.1995 - 14.07.1999

Jozef Horváth

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.07.2011
Vzťah Jozef Horváth ku AA + D združenie, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.1995 - 14.07.1999

Ing. Vladimír Mravec

Vzťah Ing. Vladimír Mravec ku AA + D združenie, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.1995 - 14.07.1999

Ing. Eva Pašteková

Vzťahy Ing. Eva Pašteková ku AA + D združenie, s.r.o.
   Konateľ   13.03.2000 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.03.2000 - stále trvá

Ing. Eva Potočárová

Vzťahy Ing. Eva Potočárová ku AA + D združenie, s.r.o.
   Konateľ   15.07.1999 - 12.03.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.07.1999 - 12.03.2000

Ing. Samuel Valášek

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.04.2010
Vzťahy Ing. Samuel Valášek ku AA + D združenie, s.r.o.
   Konateľ   23.10.1995 - 14.07.1999
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.10.1995 - 14.07.1999