AGROFERT Slovakia a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGROFERT Slovakia a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGROFERT Slovakia a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AGROSYSTÉM SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce

  Spoločnosť zanikla 01.09.2007
Vzťah AGROFERT Slovakia a.s. ku AGROSYSTÉM SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.12.1996 - 22.02.2005

Ing. Alexander Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2016
Vzťah Ing. Alexander Babiš ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.07.1998 - 28.03.2000

Ing. Andrej Babiš

Vzťahy Ing. Andrej Babiš ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - 10.12.2008
   Predstaventvo   01.03.2008 - 05.12.2008
   Predstaventvo   01.12.2000 - 09.08.2005
   Predstaventvo   01.12.2000 - 27.06.2005

Ing. Andrej Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2002
Vzťah Ing. Andrej Babiš ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   12.08.1999 - 04.09.2002

Ing. Andre Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.1999
Vzťah Ing. Andre Babiš ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   06.11.1995 - 11.08.1999

Ing. Vladimír Bartoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2006
Vzťahy Ing. Vladimír Bartoš ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2002 - 30.06.2006
   Člen dozorného orgánu   01.10.2002 - 01.07.2006

Ing. Petr Bláha

Vzťah Ing. Petr Bláha ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.05.2008 - 31.07.2009

Ing. Mgr. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.06.2013
Vzťahy Ing. Mgr. Igor Brosz ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2007 - 16.06.2008
   Člen dozorného orgánu   01.03.2008 - 19.05.2008
   Predstaventvo   19.05.2008 - 31.07.2009

Mgr. Ing. Igor Brosz

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2013
Vzťahy Mgr. Ing. Igor Brosz ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.06.2005 - 30.06.2007
   Člen dozorného orgánu   27.06.2005 - 07.08.2007

Ing. Petr Cingr

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2012
Vzťahy Ing. Petr Cingr ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.05.2008 - 31.07.2009
   Predstaventvo   01.03.2008 - 19.05.2008
   Predstaventvo   01.03.2008 - 16.06.2008

Anna Danišová

Vzťahy Anna Danišová ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2000 - 16.06.2008
   Člen dozorného orgánu   01.03.2008 - 19.05.2008
   Člen dozorného orgánu   01.12.2000 - 07.08.2007
   Člen dozorného orgánu   01.07.2007 - 01.07.2007
   Člen dozorného orgánu   21.02.2001 - 04.09.2002

Duslo, a.s.

Vzťah AGROFERT Slovakia a.s. ku Duslo, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   10.08.2005 - 31.07.2009

Ing. Karol Ember

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.03.1997
Vzťah Ing. Karol Ember ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   06.11.1995 - 02.03.1997

Ondrej Fačkovec

Vzťahy Ondrej Fačkovec ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - 16.06.2008
   Predstaventvo   01.03.2008 - 19.05.2008

Ing. Jaroslav Faltýnek

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.11.2012
Vzťahy Ing. Jaroslav Faltýnek ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   01.07.2007 - 01.04.2009
   Predstaventvo   01.03.2008 - 09.04.2009

FOIBOS BOOKS SK s.r.o.

IČO:  35 741 856
Adresa:  Špitálska 10, Bratislava, 81109, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah AGROFERT Slovakia a.s. ku FOIBOS BOOKS SK s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.02.1998 - 29.01.2007

Ing. Eva Guttmanová

Vzťahy Ing. Eva Guttmanová ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 30.06.2007
   Člen dozorného orgánu   01.07.2006 - 07.08.2007
   Predstaventvo   03.03.1997 - 07.02.2000
   Predstaventvo   17.11.2004 - 21.07.2005
   Predstaventvo   17.11.2004 - 01.07.2006
   Predstaventvo   27.06.2005 - 30.06.2006

Ing. Pavel Hanus

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.07.2006
Vzťah Ing. Pavel Hanus ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   12.08.1999 - 20.02.2001

Ing. Pavel Hanus

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.09.2004
Vzťah Ing. Pavel Hanus ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   06.11.1995 - 11.08.1999

RNDr. Jozef Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.12.1997
Vzťah RNDr. Jozef Kollár ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.03.1997 - 14.12.1997

RNDr. Jozef Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2011
Vzťahy RNDr. Jozef Kollár ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   21.02.2001 - 04.09.2002
   Predstaventvo   01.12.2000 - 28.12.2004
   Predstaventvo   01.12.2000 - 17.11.2004

Ing. Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2015
Vzťahy Ing. Robert Konopka ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   01.12.2000 - 21.07.2005
   Predstaventvo   01.12.2000 - 31.07.2009
   Predstaventvo   21.02.2001 - 04.09.2002
   Predstaventvo   27.06.2005 - 07.08.2007
   Predstaventvo   01.07.2007 - 01.07.2007

Ing. Emília Kováčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2017
Vzťahy Ing. Emília Kováčová ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   01.12.2000 - 21.07.2005
   Predstaventvo   01.12.2000 - 27.06.2005
   Predstaventvo   21.02.2001 - 04.09.2002

Ing. Pavel Krajči

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.01.2012
Vzťah Ing. Pavel Krajči ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.11.1995 - 20.02.2001

Ing. Marián Krištof

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.05.2012
Vzťahy Ing. Marián Krištof ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   27.06.2005 - 29.02.2008
   Predstaventvo   27.06.2005 - 07.08.2007
   Predstaventvo   01.07.2007 - 01.07.2007

Ing. Jaroslav Kurčík

Vzťahy Ing. Jaroslav Kurčík ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.05.2008 - 31.07.2009
   Predstaventvo   01.03.2008 - 19.05.2008
   Predstaventvo   01.03.2008 - 16.06.2008

Ing. Emília Lencsésová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2010
Vzťahy Ing. Emília Lencsésová ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.07.1999 - 29.02.2008
   Člen dozorného orgánu   12.07.1999 - 07.08.2007
   Člen dozorného orgánu   01.07.2007 - 01.07.2007
   Člen dozorného orgánu   08.02.2000 - 04.09.2002

LEVFERT s.r.o

  Spoločnosť zanikla 01.09.2006
IČO:  35 705 213
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah AGROFERT Slovakia a.s. ku LEVFERT s.r.o
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.12.1996 - 31.08.2006

Ing. Štefan Lukáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2007
Vzťahy Ing. Štefan Lukáč ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2000 - 12.01.2003
   Člen dozorného orgánu   21.02.2001 - 04.09.2002
   Predstaventvo   08.02.2000 - 20.02.2001

Ing. Rudolf Málnási

Vzťah Ing. Rudolf Málnási ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.11.1995 - 15.07.1998

Ing. Dagmar Negrová

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2005
Vzťahy Ing. Dagmar Negrová ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   04.06.2001 - 27.06.2005
   Člen dozorného orgánu   09.08.2001 - 04.09.2002
   Člen dozorného orgánu   04.06.2001 - 21.07.2005

Ing. Peter Novanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.06.2007
Vzťahy Ing. Peter Novanský ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.03.2000 - 08.08.2001
   Člen dozorného orgánu   06.11.1995 - 02.03.1997

OSEVA Slovakia, s.r.o.

IČO:  35 925 205
Adresa:  Štrková 1, Marcelová, 94632, Slovenská republika
Okolie:  19 subjektov
Vzťah AGROFERT Slovakia a.s. ku OSEVA Slovakia, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.2005 - 01.08.2006

Ing. Vladimír Páleník

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.06.2013
Vzťahy Ing. Vladimír Páleník ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   01.07.2006 - 29.02.2008
   Predstaventvo   01.07.2006 - 07.08.2007
   Predstaventvo   01.07.2007 - 01.07.2007

Port Service Bratislava, spol. s r.o.

IČO:  31 328 261
Adresa:  Prístavná 10, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  18 subjektov
Vzťah AGROFERT Slovakia a.s. ku Port Service Bratislava, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.1999 - 07.08.2006

ROFERT s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2006
Vzťah AGROFERT Slovakia a.s. ku ROFERT s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.12.1996 - 11.02.2004

Mgr. Norbert Sommer

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2012
Vzťah Mgr. Norbert Sommer ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   01.03.2008 - 31.07.2009

Mgr. Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2013
Vzťah Mgr. Ing. Marek Štrpka ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Predstaventvo   05.12.2008 - 31.07.2009

Ing. Tibor Takács

Vzťah Ing. Tibor Takács ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.12.1997 - 15.07.1998

Ing. Igor Takács

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.04.2008
Vzťah Ing. Igor Takács ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.03.2008 - 01.04.2008

Ing. Tibor Takács

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2011
Vzťahy Ing. Tibor Takács ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.03.2008 - 19.05.2008
   Člen dozorného orgánu   01.03.2008 - 16.06.2008
   Predstaventvo   27.06.2005 - 29.02.2008
   Predstaventvo   27.06.2005 - 07.08.2007
   Predstaventvo   01.07.2007 - 01.07.2007

TECHAGRA s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2008
IČO:  34 107 282
Adresa:  Vlčanská 23, Šaľa, 92701, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah AGROFERT Slovakia a.s. ku TECHAGRA s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.11.2005 - 07.08.2006

Ing. Viera Trnkociová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2000
Vzťah Ing. Viera Trnkociová ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.07.1998 - 07.02.2000