OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

BAUTECH, spol. s r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Kutlíkova 17, Bratislava, 85250, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. ku BAUTECH, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.05.1996 - 26.09.1996

BEST Finance, s.r.o.

IČO:  31 576 761
Adresa:  Hollého 359/3, Žilina, 01001, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. ku BEST Finance, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.01.2007 - 21.12.2007

Ing. Martin Buňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.09.2012
Vzťahy Ing. Martin Buňák ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   09.10.2001 - 01.01.2005
   Konateľ   09.10.2001 - 24.01.2005
   Konateľ   31.10.2001 - 20.07.2003

Ing. Juraj Čermák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2010
Vzťah Ing. Juraj Čermák, , CSc. ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   21.09.1999 - 19.08.2001

Ing. Stanislav Cintavý

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.2003
Vzťah Ing. Stanislav Cintavý ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   27.10.1995 - 26.09.1996

Ing. Mikuláš Čižmár

Vzťah Ing. Mikuláš Čižmár ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   27.09.1996 - 30.10.2001

FAIR LIFE s.r.o.

IČO:  31 625 347
Adresa:  Hurbanova 13, Zvolen, 96001, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. ku FAIR LIFE s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.12.2007 - 13.08.2015

Ing. Bohuslav Horváth

Vzťah Ing. Bohuslav Horváth ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   15.05.1996 - 26.09.1996

Irena Ježíková

Vzťah Irena Ježíková ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   13.09.2012 - 13.08.2015

JUDr. Ľubomír Kardoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.06.2009
Vzťahy JUDr. Ľubomír Kardoš ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   27.10.1995 - 26.09.1996
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.10.1995 - 26.09.1996

RNDr. Ján Kato

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2014
Vzťahy RNDr. Ján Kato ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   04.06.2003 - 01.01.2005
   Konateľ   04.06.2003 - 24.01.2005

Ing. Oľga Kmecíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.03.2010
Vzťah Ing. Oľga Kmecíková ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   27.06.2006 - 27.12.2006

Ing. Oľga Kmecíková

Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   27.06.2006 - 28.11.2007
   Konateľ   27.06.2006 - 21.12.2007

Ing. Jozef Kopecký

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.2000
Vzťah Ing. Jozef Kopecký ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   05.09.1997 - 15.02.2000

Ing. Igor Kopecký

Vzťahy Ing. Igor Kopecký ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   01.01.2005 - 27.06.2006
   Konateľ   01.01.2005 - 18.07.2006

Milan Korim

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.10.2012
Vzťahy Milan Korim ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   28.11.2007 - 10.10.2012
   Konateľ   28.11.2007 - 13.09.2012

Margita Kullačová

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.07.2006
Vzťahy Margita Kullačová ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   13.01.2000 - 18.07.2006
   Konateľ   13.01.2000 - 27.06.2006
   Konateľ   16.02.2000 - 20.07.2003

MITAN spol. s r.o.

IČO:  31 346 286
Adresa:  Bellova 95, Bratislava, 83101, Slovenská republika
Okolie:  8 subjektov
Vzťah OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. ku MITAN spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.10.1995 - 26.09.1996

Ing. Michal Ružek

Vzťah Ing. Michal Ružek ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   27.10.1995 - 26.09.1996

Ing. Branislav Sališ

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.09.1999
Vzťah Ing. Branislav Sališ ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   27.09.1996 - 20.09.1999

Ing. Ján Štrauch

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2008
Vzťahy Ing. Ján Štrauch ku OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o.
   Konateľ   09.10.2001 - 08.12.2003
   Konateľ   31.10.2001 - 20.07.2003

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.10.2001 - 23.01.2007

VÁHOSTAV, a.s.

IČO:  31 561 420
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01118, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah OAC Zlaté Piesky, spol. s r.o. ku VÁHOSTAV, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.09.1996 - 30.10.2001