BERG a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BERG a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má BERG a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vojtech Agner

Vzťah JUDr. Vojtech Agner ku BERG a.s.
   Predstaventvo   02.10.1995 - 02.04.2000

AGROFERT Slovakia a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2006
IČO:  36 527 734
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  27 subjektov
Vzťah BERG a.s. ku AGROFERT Slovakia a.s.
   Jediný akcionár a.s.   13.05.2005 - 28.07.2005

Ing. Jindřich Archalous

Vzťah Ing. Jindřich Archalous ku BERG a.s.
   Predstaventvo   01.05.2013 - stále trvá

Ing. Andrej Babiš

Vzťahy Ing. Andrej Babiš ku BERG a.s.
   Predstaventvo   30.12.1999 - 20.04.2009
   Predstaventvo   03.04.2000 - 16.10.2002
   Predstaventvo   19.12.2002 - 29.05.2009

Ing. Alexander Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2016
Vzťah Ing. Alexander Babiš ku BERG a.s.
   Predstaventvo   16.02.1998 - 21.05.2001

Ing. Anna Danišová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2009
Vzťahy Ing. Anna Danišová ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.12.1999 - 29.05.2009
   Člen dozorného orgánu   03.04.2000 - 16.10.2002
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 20.04.2009

Anna Danišová

Vzťahy Anna Danišová ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.04.2009 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   21.04.2009 - 08.10.2012
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 03.10.2016

Ing. Mária Forgáchová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2013
Vzťahy Ing. Mária Forgáchová ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.04.2009 - 30.04.2013
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 10.05.2013
   Člen dozorného orgánu   21.04.2009 - 08.10.2012

Mgr. Pavol Görner

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2001
Vzťah Mgr. Pavol Görner ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.10.1995 - 15.02.1998

Ing. Jozef Gubrický

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.2012
Vzťahy Ing. Jozef Gubrický ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.04.2009 - 08.10.2012
   Člen dozorného orgánu   21.04.2009 - 31.08.2012

Ing. Pavel Hanus

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.07.2006
Vzťahy Ing. Pavel Hanus ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.12.1999 - 19.12.2002
   Člen dozorného orgánu   03.04.2000 - 16.10.2002

Ing. Pavol Hanus

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.01.2007
Vzťah Ing. Pavol Hanus ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.1998 - 02.04.2000

Ing. Ladislav Harbula

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.03.2017
Vzťah Ing. Ladislav Harbula ku BERG a.s.
   Predstaventvo   02.10.1995 - 01.07.1997

Istrochem Reality, a.s.

Vzťah BERG a.s. ku Istrochem Reality, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   30.05.2009 - stále trvá

Ing. Roman Jurika

Vzťahy Ing. Roman Jurika ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.05.2013 - 02.12.2013
   Člen dozorného orgánu   01.05.2013 - 13.12.2013

Ing. Mária Kolimárová

Vzťahy Ing. Mária Kolimárová ku BERG a.s.
   Predstaventvo   19.12.2002 - 02.10.2017
   Predstaventvo   01.09.2012 - stále trvá
   Predstaventvo   19.12.2002 - 08.10.2012

Ing. Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2015
Vzťahy Ing. Robert Konopka ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.12.1999 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 29.05.2009

Ing. Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2002
Vzťah Ing. Robert Konopka ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.04.2000 - 16.10.2002

Miroslav Liška

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.10.2001
Vzťah Miroslav Liška ku BERG a.s.
   Predstaventvo   02.07.1997 - 21.05.2001

Ľubica Lišková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2002
Vzťahy Ľubica Lišková ku BERG a.s.
   Predstaventvo   13.03.2001 - 19.12.2002
   Predstaventvo   22.05.2001 - 16.10.2002

Ing. arch. Ivan Marko

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.09.1998
Vzťah Ing. arch. Ivan Marko ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.10.1995 - 15.02.1998

Zuzana Podhorská

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.04.2000
Vzťahy Zuzana Podhorská ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.1998 - 02.04.2000
   Predstaventvo   02.10.1995 - 15.02.1998

Denisa Schultzová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.02.1998
Vzťah Denisa Schultzová ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.10.1995 - 15.02.1998

Dušan Senko

Vzťahy Dušan Senko ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 05.05.2005
   Člen dozorného orgánu   19.12.2002 - 12.05.2005

Mgr. Jaroslav Simandl

Vzťahy Mgr. Jaroslav Simandl ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.12.2013 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   03.12.2013 - 02.10.2017

Ing. Silvia Slezáková

Vzťahy Ing. Silvia Slezáková ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 03.10.2016

Mgr. Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2013
Vzťahy Mgr. Ing. Marek Štrpka ku BERG a.s.
   Predstaventvo   21.04.2009 - 08.10.2012
   Predstaventvo   21.04.2009 - 30.04.2013
   Predstaventvo   01.09.2012 - 10.05.2013

Mgr. Tatiana Ušiaková

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.05.2000
Vzťah Mgr. Tatiana Ušiaková ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.1998 - 02.04.2000

Mariana Vavríčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2009
Vzťahy Mariana Vavríčková ku BERG a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.05.2005 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   06.05.2005 - 29.05.2009
   Predstaventvo   13.03.2001 - 19.12.2002
   Predstaventvo   22.05.2001 - 16.10.2002

Marianna Vavríčková

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.05.2005
Vzťahy Marianna Vavríčková ku BERG a.s.
   Predstaventvo   19.12.2002 - 12.05.2005
   Predstaventvo   19.12.2002 - 05.05.2005

Ing. Pavol Zelenay

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.10.2017
Vzťahy Ing. Pavol Zelenay ku BERG a.s.
   Predstaventvo   19.06.2008 - 10.05.2013
   Predstaventvo   01.09.2012 - 02.10.2017
   Predstaventvo   19.06.2008 - 08.10.2012

Ing. Pavol Zelenay

Vzťah Ing. Pavol Zelenay ku BERG a.s.
   Predstaventvo   01.09.2012 - stále trvá