RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   11.09.1995 - 16.10.2003

Aleksander Michajlovič Krapivin

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2003
Vzťah Aleksander Michajlovič Krapivin ku RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.09.1995 - 16.10.2003

Michail Michajlovič Krapivin

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2003
Vzťah Michail Michajlovič Krapivin ku RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.09.1995 - 16.10.2003

JUDr. Ing. Vladimír Lexa, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2003
Vzťah JUDr. Ing. Vladimír Lexa, , CSc. ku RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.09.1995 - 16.10.2003

Ing. Martin Mäsiar

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2003
Vzťah Ing. Martin Mäsiar ku RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.09.1995 - 16.10.2003

Mgr. Ján Pačesa

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2003
Vzťah Mgr. Ján Pačesa ku RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   11.09.1995 - 16.10.2003

JUDr. Daniel Sadák

Vzťah JUDr. Daniel Sadák ku RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
   Likvidátor   19.08.2002 - 16.10.2003

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku RST - RUSKO SLOVENSKÝ TRADING, a.s. - v likvidácii
   Predstaventvo   11.09.1995 - 16.10.2003