CARCO, a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CARCO, a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CARCO, a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.08.1999 - 02.02.2004

Ing. Jozef Ebst

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2015
Vzťah Ing. Jozef Ebst ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   04.11.1996 - 25.08.1999

Ing. Jaroslav Formánek

Vzťah Ing. Jaroslav Formánek ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   18.08.1995 - 03.11.1996

Ing. Pavel Hollý

Vzťah Ing. Pavel Hollý ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Likvidátor   31.08.2001 - 02.02.2004

Ing. Pavel Hollý

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2009
Vzťah Ing. Pavel Hollý ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.08.1999 - 02.02.2004

Mgr. Vladimír Húska

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.05.1998
Vzťah Mgr. Vladimír Húska ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   18.08.1995 - 03.11.1996

Ing. Tibor Izák

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2005
Vzťah Ing. Tibor Izák ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   04.11.1996 - 25.08.1999

Ing. arch. Ivan Matys

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.2004
Vzťah Ing. arch. Ivan Matys ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   04.11.1996 - 25.08.1999

Ing. Eva Michalidesová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2014
Vzťah Ing. Eva Michalidesová ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   26.08.1999 - 02.02.2004

JUDr. Ján Pačikovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.2004
Vzťah JUDr. Ján Pačikovský ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   18.08.1995 - 02.02.2004

Ing. Ľubomír Remák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.2016
Vzťah Ing. Ľubomír Remák ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   18.08.1995 - 02.02.2004

Ing. Anna Revajová

Vzťah Ing. Anna Revajová ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   18.08.1995 - 03.11.1996

JUDr. Daniel Sadák

Vzťah JUDr. Daniel Sadák ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   04.11.1996 - 25.08.1999

Ing. Anna Širilová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2005
Vzťah Ing. Anna Širilová ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   26.08.1999 - 02.02.2004

Ing. Elemlír Tichý

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.11.1996
Vzťah Ing. Elemlír Tichý ku CARCO, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   18.08.1995 - 03.11.1996