ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Maroš Baka

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.03.2000
Vzťah Maroš Baka ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   29.01.1997 - 15.03.2000

Mgr. Michal Bouška

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.10.2016
Vzťahy Mgr. Michal Bouška ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Likvidátor   14.08.2009 - 07.02.2012
   Predstaventvo   14.08.2009 - 06.02.2012

Ing. Boris Čarakčiev

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.02.2012
Vzťah Ing. Boris Čarakčiev ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   07.08.2009 - 06.02.2012

Boris Čarakčiev

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.07.2000
Vzťah Boris Čarakčiev ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   03.08.1995 - 12.07.2000

Ing. Boris Čarakčiev

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2003
Vzťah Ing. Boris Čarakčiev ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   13.07.2000 - 11.06.2003

Tomáš Dobrovodský

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.06.2003
Vzťah Tomáš Dobrovodský ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   13.07.2000 - 11.06.2003

J & T BANKA, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pobřežní 3, Praha 8, 18600, Česká republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii ku J & T BANKA, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   14.04.2003 - 08.10.2004

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   09.10.2004 - 27.09.2011

Ivan Jakabovič

Vzťahy Ivan Jakabovič ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   03.08.1995 - 12.07.2000
   Predstaventvo   07.08.1996 - 18.10.1999

Silvia Kazíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.06.2003
Vzťah Silvia Kazíková ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   13.07.2000 - 11.06.2003

Tomáš Martinec

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.1996
Vzťah Tomáš Martinec ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   03.08.1995 - 06.08.1996

Ing. Beáta Ondušková

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.11.2016
Vzťahy Ing. Beáta Ondušková ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.06.2003 - 06.02.2012
   Člen dozorného orgánu   11.06.2003 - 16.03.2004

Mgr. Erik Osuský

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2004
Vzťahy Mgr. Erik Osuský ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   11.06.2002 - 16.03.2004
   Predstaventvo   11.06.2002 - 14.05.2004
   Predstaventvo   11.06.2002 - 07.07.2004

Mgr Erik Osuský

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.05.2002
Vzťah Mgr Erik Osuský ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   16.03.2000 - 28.05.2002

Ing. Ivana Pacerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.09.2009
Vzťahy Ing. Ivana Pacerová ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   11.06.2003 - 07.08.2009
   Člen dozorného orgánu   11.06.2003 - 16.03.2004
   Člen dozorného orgánu   11.06.2003 - 22.09.2009

Ing. Boris Procik

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.10.2013
Vzťahy Ing. Boris Procik ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   05.02.1999 - 14.08.2009
   Predstaventvo   05.02.1999 - 22.09.2009
   Predstaventvo   19.10.1999 - 16.03.2004

Matej Smieško

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.1996
Vzťah Matej Smieško ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   03.08.1995 - 06.08.1996

Matej Smieško

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.1997
Vzťah Matej Smieško ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Predstaventvo   07.08.1996 - 28.01.1997

Jana Šuterová

Vzťah Jana Šuterová ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   03.08.1995 - 12.07.2000

Ing. Miroslav Teker

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.02.2012
Vzťah Ing. Miroslav Teker ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   17.04.2000 - 06.02.2012

Ing. Miroslav Teker

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.03.2004
Vzťah Ing. Miroslav Teker ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   13.07.2000 - 16.03.2004

RNDr. Marta Tkáčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2014
Vzťah RNDr. Marta Tkáčová ku ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   03.08.1995 - 12.07.2000