GLOBAMERICA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GLOBAMERICA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GLOBAMERICA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Peter Brieda

Vzťahy Ing. Peter Brieda ku GLOBAMERICA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2010 - stále trvá
   Konateľ   18.05.2010 - stále trvá

Jozef Fabián

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.1998
Vzťah Jozef Fabián ku GLOBAMERICA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.1995 - 23.07.1998

Ladislav Henter

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.04.2000
Vzťahy Ladislav Henter ku GLOBAMERICA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.1995 - 11.04.2000
   Konateľ   29.06.1995 - 23.07.1998

Ladislav Henter

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.06.2010
Vzťahy Ladislav Henter ku GLOBAMERICA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.04.2000 - 28.06.2010
   Konateľ   18.05.2010 - 29.06.2010
   Konateľ   24.07.1998 - 28.06.2010

RNDr. Karol Jančo

Vzťahy RNDr. Karol Jančo ku GLOBAMERICA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.2010 - stále trvá
   Konateľ   06.05.2002 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku GLOBAMERICA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.06.1995 - 11.04.2000

Tibor Varga

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2016
Vzťah Tibor Varga ku GLOBAMERICA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.07.1998 - 27.09.2006