ARTMEDIA, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ARTMEDIA, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ARTMEDIA, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Pavol Bero

Vzťah Ing. Pavol Bero ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 21.07.2016

Jozef Ejem

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.02.2010
Vzťahy Jozef Ejem ku ARTMEDIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 21.09.2003
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 22.12.2009
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 18.02.2010

Max Helmore

Vzťah Max Helmore ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 21.07.2016

PhDr. Zora Hloušková

Vzťahy PhDr. Zora Hloušková ku ARTMEDIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - 21.07.2016
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - 15.05.2015

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   22.12.2009 - 15.05.2015
   Predstaventvo   22.12.2009 - 14.12.2015
   Predstaventvo   21.04.2015 - 21.09.2015

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   09.06.1995 - 22.12.2009
   Predstaventvo   09.06.1995 - 21.09.2003
   Predstaventvo   09.06.1995 - 18.02.2010

Mária Kozáková

Vzťahy Mária Kozáková ku ARTMEDIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 15.05.2015
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - 21.07.2016
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 18.02.2010
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 21.09.2003

Mathieu Lief

Vzťah Mathieu Lief ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 21.07.2016

Ing. František Martinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2011
Vzťah Ing. František Martinka ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   09.06.1995 - 09.12.2001

Stephen Nelson

Vzťah Stephen Nelson ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 21.07.2016

Ing. Viera Olijášová

Vzťahy Ing. Viera Olijášová ku ARTMEDIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 15.05.2015
   Člen dozorného orgánu   22.12.2009 - 21.07.2016
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 18.02.2010

Ing. Viera Olijášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2010
Vzťah Ing. Viera Olijášová ku ARTMEDIA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 21.09.2003

Ing. Rudolf Pradla

Vzťah Ing. Rudolf Pradla ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 21.07.2016

Alberto Signori

Vzťah Alberto Signori ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 21.07.2016

Ing. Miroslav Struž

Vzťah Ing. Miroslav Struž ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 21.07.2016

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   09.06.1995 - 21.09.2003
   Predstaventvo   09.06.1995 - 22.12.2009
   Predstaventvo   09.06.1995 - 18.02.2010

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   22.12.2009 - 15.05.2015
   Predstaventvo   22.12.2009 - 14.12.2015
   Predstaventvo   21.04.2015 - 21.09.2015

Ing. Roland Tóth

Vzťah Ing. Roland Tóth ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   21.09.2015 - 21.07.2016

Vladimír Weiss

Vzťahy Vladimír Weiss ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   31.10.2001 - 15.05.2015
   Predstaventvo   22.12.2009 - 14.12.2015
   Predstaventvo   31.10.2001 - 18.02.2010
   Predstaventvo   21.04.2015 - 21.09.2015

Vladimír Weiss

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.09.2003
Vzťah Vladimír Weiss ku ARTMEDIA, a.s.
   Predstaventvo   10.12.2001 - 21.09.2003