Tatranské lanové dráhy, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Tatranské lanové dráhy, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Tatranské lanové dráhy, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

MUDr. Peter Bališ

Vzťahy MUDr. Peter Bališ ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.11.2003 - 28.04.2006
   Člen dozorného orgánu   06.11.2003 - 07.07.2006
   Člen dozorného orgánu   06.11.2003 - 05.05.2005

Mgr. Vladislav Beka

Vzťahy Mgr. Vladislav Beka ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   10.01.2007 - 01.08.2008
   Predstaventvo   10.01.2007 - 04.08.2008

Ing. Boris Čarakčiev

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2003
Vzťah Ing. Boris Čarakčiev ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.2001 - 06.11.2003

Roman Chodníček

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2008
Vzťahy Roman Chodníček ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.04.2006 - 29.07.2008
   Člen dozorného orgánu   28.04.2006 - 04.08.2008

CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED

Vzťah Tatranské lanové dráhy, a.s. ku CONTIGY DEVELOPMENT LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   11.10.2007 - 14.12.2009

Ing. Vladimír Čukan

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.2015
Vzťah Ing. Vladimír Čukan ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   01.08.2008 - 30.04.2010

Martin Fedor

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.09.2016
Vzťah Martin Fedor ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   09.06.1995 - 13.08.1996

Ing. Božena Furdová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2003
Vzťah Ing. Božena Furdová ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.2001 - 06.11.2003

Ing. Róbert Hančák

Vzťah Ing. Róbert Hančák ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   14.08.1996 - 15.02.2001

Ing. Bohuš Hlavatý

Vzťahy Ing. Bohuš Hlavatý ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   01.11.2009 - 30.04.2010
   Predstaventvo   01.06.2006 - 10.01.2007
   Predstaventvo   01.06.2006 - 24.01.2007

Ing. Michal Horváth, , , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.05.1999
Vzťah Ing. Michal Horváth, , , CSc. ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   14.08.1996 - 30.05.1999

Ing. Ján Ivan

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2010
Vzťah Ing. Ján Ivan ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.05.2006 - 30.04.2010

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah Tatranské lanové dráhy, a.s. ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   12.03.2003 - 02.03.2004

Ing. Ivan Jakabovič

Vzťah Ing. Ivan Jakabovič ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.01.2000 - 15.02.2001

Ing. Ján Kasper

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.2005
Vzťah Ing. Ján Kasper ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 24.11.1999

PhDr. Alexandra Kasperová

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.05.2006
Vzťah PhDr. Alexandra Kasperová ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.11.1999 - 13.01.2000

Silvia Kazíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.06.2003
Vzťah Silvia Kazíková ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.01.2000 - 15.02.2001

Ing. Peter Korbačka

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2015
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   16.02.2001 - 10.01.2007
   Predstaventvo   16.02.2001 - 24.01.2007
   Predstaventvo   16.02.2001 - 19.07.2004

Ing. Peter Korbačka

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2014
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   16.02.2001 - 02.03.2004

Ing. Michal Krolák

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.2016
Vzťahy Ing. Michal Krolák ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   10.01.2007 - 31.10.2009
   Predstaventvo   10.01.2007 - 14.12.2009

Milan Kučera

Vzťahy Milan Kučera ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.11.2003 - 28.04.2006
   Člen dozorného orgánu   06.11.2003 - 07.07.2006
   Člen dozorného orgánu   06.11.2003 - 05.05.2005

Ing. Mikuláš Močilenko

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.01.2000
Vzťah Ing. Mikuláš Močilenko ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 13.01.2000

MOUNTAIN HOLIDAY & SKI RESORTS PLC

Vzťah Tatranské lanové dráhy, a.s. ku MOUNTAIN HOLIDAY & SKI RESORTS PLC
   Jediný akcionár a.s.   03.03.2004 - 07.07.2006

Ing. Beáta Ondušková

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.01.2004
Vzťah Ing. Beáta Ondušková ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   31.05.1999 - 30.01.2004

Ing. Boris Patkoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.08.1996
Vzťah Ing. Boris Patkoš ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   09.06.1995 - 13.08.1996

Ing. Boris Procik

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.10.2013
Vzťah Ing. Boris Procik ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   16.02.2001 - 30.01.2004

Marek Rattaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2006
Vzťahy Marek Rattaj ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.01.2004 - 28.04.2006
   Člen dozorného orgánu   30.01.2004 - 07.07.2006

Ing. Igor Rattaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.12.2006
Vzťahy Ing. Igor Rattaj ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   15.06.2004 - 31.05.2006
   Predstaventvo   15.06.2004 - 07.07.2006

Ing. Ján Slamený

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2010
Vzťah Ing. Ján Slamený ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.07.2008 - 30.04.2010

Ing. Dušan Slavkovský

Vzťahy Ing. Dušan Slavkovský ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   15.06.2004 - 30.04.2010
   Predstaventvo   10.01.2007 - 14.12.2009
   Predstaventvo   15.06.2004 - 24.01.2007

SLOVAKIA SKI REGION

Vzťah Tatranské lanové dráhy, a.s. ku SLOVAKIA SKI REGION
   Zakladateľ   03.05.2006 - stále trvá

Mgr. Lucia Šteczíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2010
Vzťah Mgr. Lucia Šteczíková ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.04.2006 - 30.04.2010

Pavol Susa

Vzťahy Pavol Susa ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.11.2003 - 30.01.2004
   Predstaventvo   30.01.2004 - 15.06.2004
   Predstaventvo   30.01.2004 - 19.07.2004

Tatry mountain resorts, a.s.

Vzťah Tatranské lanové dráhy, a.s. ku Tatry mountain resorts, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   15.12.2009 - 30.04.2010

Ing. Miroslav Teker

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.03.2004
Vzťah Ing. Miroslav Teker ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.01.2000 - 15.02.2001

Mgr. Pavol Vajs

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.10.2011
Vzťah Mgr. Pavol Vajs ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.06.1995 - 13.01.2000

Ing. Martin Wiedermann

Vzťah Ing. Martin Wiedermann ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Predstaventvo   09.06.1995 - 15.02.2001

Andrej Zaťko

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.11.2003
Vzťah Andrej Zaťko ku Tatranské lanové dráhy, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.02.2001 - 06.11.2003