VITALITA, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VITALITA, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VITALITA, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

PhDr. Štefan Brezanský

Vzťah PhDr. Štefan Brezanský ku VITALITA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.10.1996 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku VITALITA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.1996 - 19.07.2011

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku VITALITA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.07.2011 - stále trvá

Mária Kozáková

Vzťahy Mária Kozáková ku VITALITA, s.r.o.
   Konateľ   19.11.2001 - stále trvá
   Konateľ   12.12.2001 - 15.02.2010

Ing. František Martinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2011
Vzťah Ing. František Martinka ku VITALITA, s.r.o.
   Konateľ   18.01.1996 - 11.12.2001

Anna Mazúchová

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.01.1996
Vzťah Anna Mazúchová ku VITALITA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.05.1995 - 17.01.1996

Marta Mulíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.01.1996
Vzťahy Marta Mulíková ku VITALITA, s.r.o.
   Konateľ   22.05.1995 - 17.01.1996
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.05.1995 - 17.01.1996

Mgr. Marta Straňáková

Vzťahy Mgr. Marta Straňáková ku VITALITA, s.r.o.
   Konateľ   18.10.1996 - stále trvá
   Konateľ   18.10.1996 - 15.02.2010
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.1996 - stále trvá