ABB, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABB, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABB Beteiligungs und Verwaltungsgesselschaft mbH.

IČO:  neznáme
Adresa:  Kallstadter S., 1, Mannheim, SRN
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABB, s.r.o. ku ABB Beteiligungs und Verwaltungsgesselschaft mbH.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.10.1995 - 01.07.2002

ABB Holdings B.V.

Vzťah ABB, s.r.o. ku ABB Holdings B.V.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.07.2002 - stále trvá

Wolfgang Anzengruber

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.05.2000
Vzťah Wolfgang Anzengruber ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   10.08.1999 - 08.05.2000

Bruno Berggren

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.01.2006
Vzťahy Bruno Berggren ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.08.2005 - 12.01.2006
   Člen dozorného orgánu   01.08.2005 - 18.01.2006

Franz Chalupecky

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2011
Vzťahy Franz Chalupecky ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   05.06.2006 - 17.01.2011
   Člen dozorného orgánu   05.06.2006 - 03.02.2011

Frank Duggan

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.05.2000
Vzťah Frank Duggan ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   10.08.1999 - 08.05.2000

Ing. Pavol Fabišík

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.02.2009
Vzťah Ing. Pavol Fabišík ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   10.08.2005 - 09.02.2009

Ing. Pavel Fabišík

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.02.2013
Vzťahy Ing. Pavel Fabišík ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   10.08.2005 - 06.02.2013
   Konateľ   10.08.2005 - 31.12.2012

Ing. Pavol Fabišík

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2011
Vzťah Ing. Pavol Fabišík ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   10.08.2005 - 03.02.2011

Jaroslav Fic

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2004
Vzťah Jaroslav Fic ku ABB, s.r.o.
   Prokurista   10.08.1999 - 08.05.2000

Barbara Frei-Spreiter

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2011
Vzťahy Barbara Frei-Spreiter ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   13.12.2008 - 17.01.2011
   Člen dozorného orgánu   13.12.2008 - 03.02.2011

Josef Guth

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.1997
Vzťah Josef Guth ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   17.10.1995 - 03.12.1997

Remko Hellenberg

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.12.1998
Vzťah Remko Hellenberg ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   04.12.1997 - 10.12.1998

Martin Hutzli

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.08.1999
Vzťah Martin Hutzli ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   04.12.1997 - 09.08.1999

Olle Jarleborg

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2008
Vzťahy Olle Jarleborg ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.08.2005 - 12.12.2008
   Člen dozorného orgánu   01.08.2005 - 16.12.2008

Wilhelm Koch

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.1997
Vzťah Wilhelm Koch ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   17.10.1995 - 03.12.1997

Bernard Koehler

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.05.2000
Vzťah Bernard Koehler ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   11.12.1998 - 08.05.2000

Ing. Ján Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.01.2014
Vzťahy Ing. Ján Kováčik ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   17.01.2011 - 31.01.2014
   Konateľ   17.01.2011 - 31.12.2013

Ing. Richard Kuba

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2011
Vzťahy Ing. Richard Kuba ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.10.2006 - 03.02.2011
   Člen dozorného orgánu   01.10.2006 - 17.01.2011

Henry Liebold

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2006
Vzťahy Henry Liebold ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.08.2005 - 05.06.2006
   Člen dozorného orgánu   01.08.2005 - 04.06.2006

Henry Liebold

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.05.2000
Vzťah Henry Liebold ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   17.10.1995 - 08.05.2000

Ing. Ernest Löffler

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.1999
Vzťahy Ing. Ernest Löffler ku ABB, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.02.1995 - 16.10.1995
   Konateľ   04.12.1997 - 16.06.1999
   Konateľ   13.02.1995 - 16.10.1995

Jozef Magic

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.05.2000
Vzťah Jozef Magic ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   11.12.1998 - 08.05.2000

Karel Minařík

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.08.1999
Vzťah Karel Minařík ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   04.12.1997 - 09.08.1999

Tomáš Nagy

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.08.2005
Vzťah Tomáš Nagy ku ABB, s.r.o.
   Prokurista   01.08.2005 - 01.08.2005

Ing. Tomáš Nagy

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2011
Vzťahy Ing. Tomáš Nagy ku ABB, s.r.o.
   Prokurista   18.06.2003 - 31.07.2005
   Konateľ   01.08.2005 - 03.02.2011
   Konateľ   01.08.2005 - 17.01.2011

Roman Patzelt

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.07.2002
Vzťah Roman Patzelt ku ABB, s.r.o.
   Prokurista   11.12.1998 - 14.07.2002

Sylva Pavelová

Vzťah Sylva Pavelová ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   01.04.2015 - stále trvá

Ing. Radek Pfleger

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.2015
Vzťahy Ing. Radek Pfleger ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   03.03.2011 - 31.03.2015
   Konateľ   03.03.2011 - 23.04.2015

Ing. Ľuboslav Pribičko

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.02.2016
Vzťahy Ing. Ľuboslav Pribičko ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   17.01.2011 - 15.06.2012
   Konateľ   17.01.2011 - 16.07.2012

Mgr. Rudolf Sivák

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.1995
Vzťahy Mgr. Rudolf Sivák ku ABB, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.02.1995 - 16.10.1995
   Konateľ   13.02.1995 - 16.10.1995

Štefan Szabó

Vzťahy Štefan Szabó ku ABB, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.02.1995 - 16.10.1995
   Konateľ   13.02.1995 - 16.10.1995

Ing. Andrej Tóth

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2011
Vzťahy Ing. Andrej Tóth ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   04.12.1997 - 06.07.2011
   Konateľ   30.06.2011 - 07.07.2011

Vladimír Valach

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2003
Vzťah Vladimír Valach ku ABB, s.r.o.
   Prokurista   11.12.1998 - 17.06.2003

Marcel Jacobus Henri van der Hoek

Vzťah Marcel Jacobus Henri van der Hoek ku ABB, s.r.o.
   Konateľ   01.09.2011 - stále trvá

Jiří Vepřek

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.10.2006
Vzťahy Jiří Vepřek ku ABB, s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   13.01.2006 - 01.10.2006
   Člen dozorného orgánu   13.01.2006 - 30.09.2006