ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABC European Air & Sea Cargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H.

Vzťah ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o. ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.11.2000 - 11.05.2007

ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H.

Vzťah ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o. ku ABC European Aircargo Distribution, Transportgesellschaft m.b.H.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.1995 - 29.11.2000

Branislav Barta

Vzťah Branislav Barta ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Prokurista   23.10.2007 - stále trvá

Ing. Alena Blahutová

Vzťah Ing. Alena Blahutová ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Prokurista   23.07.1997 - stále trvá

Ján Grelik

Vzťahy Ján Grelik ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Prokurista   23.10.2007 - 27.06.2017
   Prokurista   23.10.2007 - stále trvá

Mag. Stefan Krauter

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.2007
Vzťah Mag. Stefan Krauter ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Konateľ   18.01.1995 - 13.09.2007

Mag. Stefan Krauter

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2007
Vzťahy Mag. Stefan Krauter ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Konateľ   18.01.1995 - 22.10.2007
   Konateľ   18.01.1995 - 07.08.2003

Ing. Jaroslav Kypr

Vzťah Ing. Jaroslav Kypr ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Prokurista   21.02.2014 - stále trvá

Ing. Tibor Majzún

  Posledný vzťah osoby zanikol 24.10.2007
Vzťahy Ing. Tibor Majzún ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Prokurista   13.09.2007 - 23.10.2007
   Prokurista   27.09.1995 - 22.10.2007

Ing. Tibor Majzún

Vzťah Ing. Tibor Majzún ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Konateľ   13.09.2007 - stále trvá

Multi Transport und Logistik Holding AG

IČO:  neznáme
Adresa:  Airportstraße, Fischamend, 2401, Rakúska republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o. ku Multi Transport und Logistik Holding AG
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.11.2008 - stále trvá

Multi Transport und Logistik Holding GmbH

IČO:  neznáme
Adresa:  Airportstraße, Fischamend, 2401, Rakúska republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o. ku Multi Transport und Logistik Holding GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.05.2007 - 03.11.2008

Mgr. Tomáš Zeman

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.03.2014
Vzťah Mgr. Tomáš Zeman ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Prokurista   28.04.2011 - 20.02.2014

Mgr. Tomáš Zeman

Vzťah Mgr. Tomáš Zeman ku ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.
   Prokurista   28.04.2011 - stále trvá